Vi skapar vardagen där livet levs

Det är mycket att ta hänsyn till när man bygger nytt, renoverar, utför vägarbeten eller sanerar mark och vatten. Ljud och vibrationer kan upplevas som störande och vardagen kan försvåras och försenas om till exempel vägarbeten orsakar trafikstopp.

För att minska störande moment för både verksamheter och människor krävs i många fall specialverktyg- och material samt noggrann planering och logistik. På Peab utvecklar vi aktivt vår verksamhet för att kunna utföra vårt arbete så obemärkt som möjligt, till exempel genom buller- och vibrationsåtgärder, och genom ett hänsynstagande arbete på trafikerade vägar och i offentliga lokaler.

Vardagen handlar också om hur livet mellan husen upplevs. Därför jobbar vi på Peab aktivt med att skapa trygga samhällen och utomhusmiljöer som bjuder in till vistelse, rekreation och umgänge.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: