Sanering av förorenad mark och sediment

Föroreningar i vår miljö kan vara farliga för såväl människor som för växt- och djurlivet. Det gäller förstås även föroreningar som gömmer sig för blotta ögat, i mark och eller under vattenytan. Peabs anläggningsverksamhet kan erbjuda sanering av förorenad jord och sediment, vilket bidrar till att reducera förekomsten av skadliga ämnen i samhället och tillgängliggöra fler ytor för byggnation.

Beroende på förutsättningarna består hanteringen i att massorna tas upp och transporteras bort för behandling eller deponering, eller att de behandlas lokalt på platsen. 

För klimatets skull är det önskvärt att så långt som möjligt undvika att transportera runt stora volymer förorenade massor och vi kan i tillämpliga fall erbjuda så kallad in-situ-sanering, som innebär att vi behandlar massorna på platsen där de finns, utan att behöva gräva upp massor i onödan. Behandlingen kan t ex utgöras av nedbrytning eller fastläggning av de farliga ämnena. Genom denna hantering minskar också behovet av transport av ersättningsmassor för utfyllnad, vilket i sig ger vinster för klimatet. 

Inom Peabs tillverkning av ballastmaterial har vi tekniker som t ex våtsiktar, som möjliggör sortering och avskiljning av oönskade fraktioner i de uppgrävda massorna. På så sätt kan upp till 80 procent av massorna bli till återvunna råvaror för tillverkning av exempelvis asfalt eller betong, istället för att deponeras, vilket bidrar till ett cirkulärt samhälle. 

Muddring i hamnar ger upphov till stora mängder massor som ofta är svårt förorenade. I stället för att transportera allt till deponi kan vi i egen regi masstabilisera med grävmaskin eller processtabilisera med ProSol, vår egenutvecklade teknik för solidifiering, vilket innebär att vi i tillämpliga fall antingen binder de farliga ämnena eller bryter ner dem så att de blir mindre mobila. De processade massorna kan sedan användas som fyllnadsmaterial vid t ex utbyggnad av hamnen, vilket minskar behovet av massor för utfyllnad. 

 

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.