Broar – gör stora avstånd mindre

Vid sidan om att vara arkitektoniska prestigeprojekt är broar det som möjliggör att vi säkert kan ta oss till platser som annars vore svåråtkomliga. Broar bidrar genom förenklade och snabbare transporter till samhällets tillväxt och ett rikare liv för den enskilda individen.

Oavsett om en ny bro ska byggas eller om en gammal bro ska renoveras för att förbättra trafiksäkerhet och bärighet är det ett viktigt uppdrag för oss som lokal samhällsbyggare att bygga säkra broar. Det kan exempelvis göras genom att bygga bredare körfält och förbättra oskyddade trafikanters säkerhet med gång- och cykelbanor.

På Peab bygger vi flera olika typer av broar, som pålbroar, spännbroar och balkbroar. Vår breda kompetens gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser oavsett projekt, och genom hela projektet.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: