Så skapar vi säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. Inom branschen är enigheten stor – vi måste arbeta tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Alla på arbetsplatsen ska tänka säkerhet, veta hur de ska arbeta för att undvika risker och bry sig om varandra.

Här berättar skyddsombud, arbetsmiljöchefer, projektchefer och branschföreträdare om vad de tycker krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Välkommen till en säker arbetsplats

Vad gäller på våra arbetsplatser i Peab? Vi vill erbjuda säkra och trygga arbetsplatser. Därför är det viktigt att alla som vistas och arbetar på våra arbetsplatser känner till och följer Peabs ordnings- och skyddsregler.

Foto: Peter Steen

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicy

Peab bygger framtidens hållbara samhälle och för oss är hälsa och säkerhet självklara fokusområden. Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för varje medarbetare.

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Skyddsombudet bidrar till ett hållbart arbetsliv

− Jag är skyddsombud därför att jag gillar det så otroligt mycket! Så förklarar Robert Torgrimsson varför han tagit sig an det viktiga uppdraget i Peab. Han är ett av företagets många duktiga skyddsombud.

Säker arbetsmiljö: Kommunikation A och O för skyddsombudet

Som skyddsombud måste man våga säga till när man ser att någon gör fel. - Man kan inte bara gå därifrån och låta det vara, menar Karl Paine Huenupi, skyddsombud i Peab.

Kontaktperson

Urban Alm

Arbetsmiljöchef

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.