Säker arbetsmiljö: Kommunikation A och O för skyddsombudet

Som skyddsombud måste man våga säga till när man ser att någon gör fel. - Man kan inte bara gå därifrån och låta det vara, menar Karl Paine Huenupi, skyddsombud i Peab.

I sitt arbete stöter han ibland på mindre önskvärda attityder eller felaktiga beteenden. Då är det viktigt att direkt kunna ta en dialog med personen ifråga.

Varken Karl eller Robert Torgrimsson, även han skyddsombud, tycker det är särskilt svårt att säga ifrån.

− Nej, jag tycker inte att det brukar vara något större problem, det är ju min uppgift att värna om alla mina arbetskamrater, säger Robert.

Han själv är alltid uppmärksam på risker i det dagliga arbetet.

− Vi måste komma ihåg att vi alla är vårt eget skyddsombud, betonar Robert.

Utvecklingen går mot att många nationaliteter samtidigt arbetar på bygg- och anläggningsarbetsplatserna. Det är en naturlig utveckling som också kan innebära vissa utmaningar.

Att t ex inte tala samma språk kan göra arbetsmiljöarbetet knepigare, både när det gäller att förklara säkerhetsrutiner och påverka attityder och beteenden, det är något som Karl lagt märke till.

- Kommunikation är A och O, menar Karl.

Så minskar vi riskerna - skyddsombudens tips

  • Planera bättre
  • Ta inte genvägar för att vinna tid
  • Ta med skyddsombudet tidigt i planeringen
  • Var ditt eget skyddsombud - uppmärksamma riskerna
  • Kommunicera - ser du någon som gör fel, säg till

Foto: Samuel Unéus

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.