Varje affär ska vara hållbar, rättvis och säker  

Att jobba hållbart och bedriva ett ansvarsfullt företagande innebär att varje affär ska vara hållbar, schysst och säker för alla inblandade. Det kräver ett proaktivt, riskmedvetet och förebyggande, men också utvecklingsorienterat arbete.  

På Peab innebär trygga affärer sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga och etiska krav. God affärsetik, transparens och hållbarhetstänkande genomsyrar allt vi gör. Trygga affärer handlar även om att ta vara på vår omgivning ur det breda perspektivet, såsom miljö och det sociala engagemanget. För att understryka hur viktigt det är för oss har vi antagit FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, däribland Barnkonventionen. 

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: