Miljövänligt markarbete och finplanering

Peab utför många typer av mark- och finplaneringsarbeten i samband med stora och små byggprojekt. Till exempel har vi byggt lekplatser, parkourparker och större trädgårdsanläggningar, men även trappor, murar av sten och betong, skelettjord, samt att vi har satt kantsten och smågatsten på olika underlag och även reparationsarbeten.  

Vi strävar alltid efter att jobba hållbart. Till exempel tar vi i våra projekteringar hänsyn till långsiktiga och klimatsmarta lösningar på skötsel och underhåll. Ett exempel på detta är användandet av örtmattor, vilket är ett mer klimatvänligt alternativ till bruksgräsmattor i parker eller innegårdar. Mattan består av örter som efterliknar biotopen betesmark. Fördelarna är bland annat mindre behov av skötsel och fler klimatfördelar såsom blomning som gynnar insekter, samt en bättre förmåga att hantera klimatförändringar och spridning av växtsjukdomar. 

Peab Drift & Underhåll

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Vi håller trafiken fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, samt sopar sand och har hand om snöröjning. 

peabdrift.se

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: