Infrastruktur – samhällets grundpelare

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Som Nordens samhällsbyggare är infrastruktur en självklar del av vår verksamhet. Peab har bred kompetens inom byggnation av exempelvis vägar, järnvägar, broar, flygplatser, hamnar och energianläggningar.

Vi står för utveckling och förnyelse i stadsmiljön, industribyggnation, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden. Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom vårt område, liksom kabel- och ledningsarbeten.

Givetvis är vår ambition att allt arbete sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. På så sätt bygger vi väl fungerande och hållbara samhällen; både med dagens mått mätt och inför framtiden.

Tack vare hela vår samlade, rikstäckande kompetens, kan vi erbjuda arbeten i alla olika storlekskategorier. Våra primära kunder är statliga trafikverk, kommuner och industriföretag. 

Några av våra infrastrukturprojekt

Ullevileden, Linköping

Ullevileden byggs ut för att förbättra framkomligheten och koppla samman västra och östra delen av norra Linköping. I den första etappen bygger vi en ny bro över Stångån, fyra cirkulationsplatser samt ny gång- och cykelbana.

Foto: Johan Marklund

Hängbro över Nyforsviken, Tyresö

Över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark har vi byggt en gångbro med tillhörande gångvägar och spänger.

Ny E12 och breddning av Vännäsvägen i Umeå

Som en del i den nya ringleden runt Umeå har Peab anlagt en ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken. Projektet inkluderar även en breddning av den befintliga Vännäsvägen som ansluter till ringledens norra länk.

Anläggningsteknik

Affärsområde Anläggning har samlat teknisk spetskompetens i gruppen Anläggningsteknik. Huvudsyftet med avdelningen är att ta fram effektiva tekniska lösningar i anbud/projektering samt kunna erbjuda teknisk spetskompetens till produktionen.

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.