Infrastruktur – samhällets grundpelare

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Som Nordens samhällsbyggare är infrastruktur en självklar del av vår verksamhet. Peab har bred kompetens inom byggnation av exempelvis vägar, järnvägar, broar, flygplatser, hamnar och energianläggningar.

Vi står för utveckling och förnyelse i stadsmiljön, industribyggnation, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden. Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom vårt område, liksom kabel- och ledningsarbeten.

Givetvis är vår ambition att allt arbete sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. På så sätt bygger vi väl fungerande och hållbara samhällen; både med dagens mått mätt och inför framtiden.

Tack vare hela vår samlade, rikstäckande kompetens, kan vi erbjuda arbeten i alla olika storlekskategorier. Våra primära kunder är statliga trafikverk, kommuner och industriföretag. 

Anläggningsteknik

Affärsområde Anläggning har samlat teknisk spetskompetens i gruppen Anläggningsteknik. Huvudsyftet med avdelningen är att ta fram effektiva tekniska lösningar i anbud/projektering samt kunna erbjuda teknisk spetskompetens till produktionen.

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: