Från idé till färdigt projekt 

Vår styrka är att vi finns där du finns. Med lokal närvaro över hela Norden och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där människor lever sina liv.

Vi har både insatsvarorna och kompetensen för att utföra alla delar av ett bygg- och anläggningsprojekt. Från det första gruskornet till den färdiga byggnaden, vägen eller bron. Det betyder att vi har lokala medarbetare och i möjligaste mån eget material som grus och betong från närområdet i våra uppdrag. 

Vår breda kompetens gör det möjligt för oss att även anpassa erbjudandet och lösningarna efter ditt behov, vare sig det gäller en bostadsrättsförening, skola, kulturhus eller något annat projekt i ditt lokala samhälle. På så sätt tar vi inte bara ansvar för helheten, utan kan också säkerställa kvalitet i alla led och leverera en helhetslösning med kvalitet. 

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: