Skräddarsydda lösningar och bred kompetens

Ett tryggt samarbete handlar till stor del om att förstå varandra, att arbeta mot samma mål och att ha kontroll över projekt.

Peab erbjuder flexibilitet och kan utforma skräddarsydda lösningar, vare sig det gäller tillståndshantering, trygga bostadsaffärer, eller partnering och samverkan. Varje projekt och organisation har sina egna, specifika förutsättningar, och för oss innebär ett tryggt samarbete att alltid lyssna på vad kunden vill och att anpassa oss därefter.

Trygga samarbeten för social hållbarhet. Den lösningen erbjuder Peab Life, eller Peabs lokala samhällsengagemang, som är en del av Peabs hållbarhetsarbete. Vi ger unga i Norden tillgång till t.ex. arbetslivspraktik, sommarjobb och fritidsaktiviteter. Vi skapar verklig delaktighet i samhällsbyggnadsprojekt. Allt vi gör tar sin utgångspunkt i våra kärnvärden – Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: