Med miljöcertifieringar säkerställer vi att vi bygger hållbart

Byggnader har stor påverkan på vår miljö under hela livscykeln, från uppförande och drift till demontering och rivning. Som ett av de största företagen inom bygg- och anläggningsbranschen har Peab därför stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Ett sätt är genom att miljöcertifiera våra byggnader för att se till att vi bygger hållbart.

En miljöcertifiering av byggnader erbjuder ett tydligt ramverk att arbeta efter för att bedöma hur miljömässigt hållbar en byggnad är och stöttar oss i arbetet med att sänka miljöpåverkan. Själva certifieringen eller märkningen inkluderar en tredjepartsgranskning, vilket innebär att man får en kvalitetssäkring av det arbete som utförts och byggnadens miljöprestanda. På så sätt kan vi också jämföra miljöprestanda hos byggnader som certifieras. 

I Sverige och Norge Svanenmärks Peabs egenutvecklade flerbostadsprojekt. Egenutvecklade kommersiella byggnader i Sverige certifieras antingen enligt det internationella systemet BREEAM eller Miljöbyggnad. I Finland använder Peabs fastighetsutvecklingsverksamhet istället miljöcertifieringssystemet LEED.

Valet att miljöcertifiera våra byggnader är ett steg mot vår vision att vara Nordens samhällsbyggare. Som entreprenör arbetar Peab med alla tidigare nämnda miljöcertifieringssystem på uppdrag av extern kund och även med systemen Well Building Standard, samt påbyggnadscertifieringen NollCO2.

Miljöcertifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.