LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.

Med LEED kan alla typer av byggnader certifieras och med den version av systemet som används för att certifiera nyproducerade kommersiella fastigheter bedöms en byggnads miljöprestanda utifrån sex områden:

  • Location and transport
  • Sustainable sites
  • Water Efficiency
  • Energy and Atmosphere
  • Materials and resources
  • Indoor Environmental Quality

Dessutom kan ytterligare poäng erhållas för regionala hänsynstagande samt innovation i projektet.

Inom respektive område kan poäng samlas och betygsnivåerna som går att uppnå är Certifierad, Silver, Guld och Platina.

Byggherrar och byggföretag kan använda LEED i projekt för att skapa byggnader med högre miljöprestanda. Systemet kan användas för alla typer av nya och befintliga byggnader, i såväl projekterings- som driftstadiet.

Visionen bakom LEED är att "gröna byggnader" positivt ska påverka hälsan och livet för allt levande inom en generation. LEED har utbildning för ökad medvetenhet bland de människor som bor och vistas i LEED-certifierade byggnader.

Sweden Green Building Council (SGBC) och USGBC

LEED har funnits sedan 1998. Systemet är utvecklat och styrs av den icke vinstdrivande organisationen USGBC (US Green Building Council). SGBC arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden.

LEED på Peab

I Finland har Peab Fastighetsutveckling specialiserat sig på kontorsfastigheter med LEED-certifiering.

Peab har även i Sverige tillsammans med extern kund uppfört ett flertal skilda typer av byggnader som certiferats enligt LEEDs olika betygsnivåer

Läs mer om LEED på USGBCs webbplats.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.