Offentliga lokaler för välmående samhällen

Offentliga lokaler som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, domstolar, polishus, kontor, och kultur- och idrottsanläggningar lägger grunden för välmående och väl fungerande samhällen.

Peab bygger med material som till exempel ​​är Svanenmärkt eller enligt certifiering Miljöbyggnad, samt genom att bevara närliggande natur.

Peab har bred vana av allt ifrån att bygga idrottsanläggningar och skolor i mindre städer, till att renovera kulturhistoriska byggnader mitt i storstäder. Oavsett storlek eller omfattning på projekten, tar vår process hänsyn till effektivitet både logistiskt, tidsmässigt, och planeringsmässigt.

Att bygga skolor är att bygga för framtiden

Peab är Sveriges största skolbyggare, det framgår av en rapport framtagen av Byggfakta. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Illustration: Liljewall arkitekter

Flexibla förskolekoncept med barnet i fokus

Peab är en utvald huvudleverantör av konceptförskolor i trä till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I förslaget som vi tagit fram tillsammans med Liljewall arkitekter presenterar vi tre förskolekoncept som Sveriges kommuner genom detta ramavtal kan avropa ifrån.

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Foto: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: