Tuffa miljömål kräver innovation

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de branscher som har störst miljöpåverkan. Som en av Nordens största aktörer i branschen har Peab därför ett stort klimat- och miljöansvar. 

För att minska vår klimat- och miljöpåverkan arbetar vi med en rad egenutvecklade hållbara material; ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Ballast, ECO-Prefab och ECO-Stomme.

ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutrala biobränslen, som halverar klimatutsläppen från tillverkningen utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

I vår ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med alternativa bindemedel, framför allt slagg. Beroende på typ av användningsområde kan detta minska betongens klimatbelastning med upp till 50 procent. Det sparar också naturresurser i form av jungfrulig kalksten. Betong med slagg är en väl beprövad produkt internationellt som även erbjuder många tekniska fördelar.

Under samlingsnamnet ECO-Ballast introducerar vi produkter utvecklade för specifika användningsområden, till exempel för tillverkning av asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. ECO-Ballast är lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast, men utgörs av återvunna råvaror. Råvarorna uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav och kan vara biprodukter från metallurgisk processindustri eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt, såsom schaktmassor eller entreprenadberg. ECO-Ballast är helt enkelt ett viktigt bidrag till ett cirkulärt byggande.

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Detta genom att ersätta en del av cementen i vår betong med alternativt bindemedel. I ECO-Prefab använder vi Merit, som tillverkas av restprodukter från ståltillverkning. Dessutom använder vi armering av återvunnet stål, grön el i våra fabriker och transporterar i den mån det går våra betongelement på tåg i stället för lastbil. De betydligt lägre utsläppen gör ECO-Prefab till ett bättre val för klimatet.

ECO-Stomme skapar nya förutsättningar för att bygga med lägre klimatpåverkan. För ECO-Stomme används återvunnet stål och klimatförbättrad betong, vilket minskar koldioxidutsläppen avsevärt. Genom klimateffektiv tillverkning, transport och montage bidrar ECO-Stomme till målet om en klimatneutral byggbransch.

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.