Industribyggnader som bidrar till samhällsutveckling

En av de största utmaningarna med att bygga eller utveckla industrilokaler är deras storlek eftersom det ställer stora krav på planering och logistik. Peab har sedan många år en bred erfarenhet av att expandera och bygga industrilokaler; allt från järn- och stålverk, till massa- och pappersindustri, lagerlokaler, vänthallar, och parkeringshus.

Vi arbetar över hela Norden och har varit huvudentreprenörer i många industribyggen. Vi bygger nytt från grunden, expanderar samt förnyar redan befintliga lokaler. 

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: