Lejonpannan - fossilfri värme i Linköping

Med den nya kraftvärmeanläggningen Lejonpannan ska utsläppen av växthusgaser minska med upp till 97.000 ton per år genom att kol- och oljeeldad energiproduktion i kommunen fasas ut.

Platschefen Björn Bjärestrand beskriver projektet:

- Peabs uppdrag har varit uppförande av byggnad för kraftvärmeverk. Vi har utfört schakt och fyllnadsarbeten för byggnad och utvändiga ledningssystem och grundläggning med fribärande platta på plintar, pålar och berg. 

- Byggnaden är uppförd med prefab betong och stål. Specifika husdelar är utförda med plastgjuten betong, fasaden består av sandwichelement av betong och plåt, därutöver över glasfasad.

- Peab har också utfört fundamentering för processutrustning som ångturbin, förbränningspanna och rökgasrening, liksom olika installationer såsom kraft och belysning, ventilation, värme och kyla, invändigt va, sprinkler och centraldammsugare.

Vad är utmärkande med projektet?

- Det är nog volymen och exteriören utmed E4. Vi har i projektet också både klarat deltider, budget och har haft låg olycksstatistik, ett resultat av att alla har kämpat mot ett gemensamt mål.

Fakta

Uppdrag
Totalentreprenad - Byggnad för kraftvärmeverk

Kund
Tekniska Verken AB

Projekt
KV62 Gärstad, Linköping

Byggtid
Augusti 2013 - mars 2016

 

 

Kontakt

Björn Bjärestrand

Platschef

Dela det här på:

Nedladdningar

Ladda ner högupplösta bilder och annan information om projektet.