Tillsammans mot gemensamma mål 

Att skapa inspirerande skolmiljöer, fräscha idrottshallar och stimulerande kontor är exempel på projekt som driver samhället framåt, skapar arbetstillfällen, och ökar människors välmående. Andra exempel kan vara stora industrisatsningar eller komplexa infrastrukturprojekt där vi tillsammans kan bidra till att projekten lyckas och kunden når målen med sina investeringar. 

Längre samarbeten ger möjlighet att lära känna och förstå varandras verksamheter, skapa trygghet, samt att kunna genomföra projekt så kostnadseffektivt och hållbart som möjligt.     

Peab har erfarenhet av partnering i såväl stora miljardprojekt som mindre byggen av skolor, kontor, industrier, reningsverk, badhus, häkten och annan viktig samhällsinfrastruktur. Vi genomför ofta projekt som en totalentreprenad, vilket innebär att vi ansvarar för allt i ett projekt; från utredning och planering till byggnation. På så sätt ökar kunskapen, kommunikationen, transparensen, och möjligheten att uppfylla den kravställning som finns. Tillsammans kan vi genomföra projekt som är uppskattade.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: