Ett närproducerat samhällsbygge

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden och 15.000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Vi sätter ett värde i att arbeta med en hög andel egna resurser både i form av egen personal men också i form av egna insatsvaror i projekten. På så vis tar vi ett aktivt ansvar i utvecklingen av de orter där vi verkar. Enkelt uttryckt handlar det om att vi arbetar närproducerat. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden  och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt, från ax till limpa om det behövs.

Att vi finns lokalt och kan erbjuda våra kunder en närproducerad produkt är också grunden för  vårt miljö- och klimatarbete. Peab ska vara klimatneutralt 2045. Vi har stakat ut en riktning och vi jobbar efter det vi kallar ”Vägen till miljömålen”. Varje steg, i form av ECO-Asfalt, ECO-Betong, återbruk av material, förkortade transportsträckor för material genom lokala resurser, tar oss framåt på denna väg och utgör delar av vårt närproducerade samhällsbygge.

 

Hallå där, Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab…..

Är det möjlighet att verka närproducerat som Sveriges största byggbolag? Hållbarhet och närproducerat samhällsbygge, hur hänger det ihop?

Examen för eleverna på Inkluderande Bygg i Alingsås

Inkluderande Bygg i Alingsås (IBA) är ett pilotprojekt som syftar till att utbilda och introducera nyanlända till byggbranschen. Efter ett och halvt år i både skolbänk och på praktik på Peabs byggarbetsplatser är det nu dags för examen för de fyra eleverna från olika delar av världen.

Foto: Mattias Bardå

Helhetskedjan – styrkan hos Peab

För regionchefen Liselott Bergkvist är definitionen på begreppet hållbarhet ganska enkel: "Det innebär att med våra miljömål för ögonen samverka mellan olika affärsområden, att tänka långsiktigt och att jobba lokalt, nära kunden".

Foto: Magnus Gotander

Närproducerade produkter och hållbara produktionsmetoder

Jörgen Johansson har arbetat i byggbranschen sedan 1981. Han vet därmed att det för bara några decennier sedan inte var en självklarhet att tänka på miljö- eller hållbarhetsfrågor i branschen.

Tar ansvar för klimat och miljö längs hela livscykeln

Bolagen inom Peabkoncernen har länge haft ett stort miljöengagemang. Våra tre övergripande, ambitiösa mål för framtiden är att vi ska bli klimatneutrala senast år 2045, 100 procent materialeffektiva år 2040 och att vi ska fasa ut miljö-och hälsofarliga produkter till 2030, säger Elisabet Stadler, miljöchef.