Produktionsutrustning för säkra och effektiva projekt

En produktion inom industrin innefattar ofta en stor mängd verktyg, maskiner, transporter och liknande. Att all nödvändig utrustning finns på plats redan från start är en av de förutsättningar som krävs för en säker arbetsplats, samt ett säkert och effektivt arbete i ett projekt.

​​Peab tillhandahåller det material och den utrustning som krävs för industrin, inom exempelvis arbetsplatssäkerhet, trafikanordningar, maskinuthyrning och transporter. Vår långa erfarenhet och höga kompetens inom området gör att vi kan erbjuda både helhetslösningar samt skräddarsy våra produkter och resurser utifrån den produktionsutrustning som just ni behöver.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: