Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Foto: Peter Steen

Väsjö torg, Sollentuna

Peab har fått uppdraget att utföra exploateringsarbeten för det nya bostadsområdet Väsjö torg i Sollentuna, norr om Stockholm. Beställare är Sollentuna kommun. I uppdraget ingår att anlägga gator samt ledningar och kajer.

Salberga häkte, Sala

Peab fick uppdraget att bygga 44 st nya kriminalvårdsplatser (Hus 11) samt en om- och tillbyggnad av inskrivning och administrativa delar. Hus 11 är 5 våningar där första våningen består av kulvert och teknikutrymmen.

Trägården, Göteborg

I Askim i södra Göteborg påbörjar Peab snart byggnationen av den andra etappen av projektet Trägården för Stena Fastigheter. Här ska 138 lägenheter uppföras, varav 52 byggs som hyresrätter och resterande som bostadsrätter.

Werket, Jönköping

I centrala Jönköping bygger Peab om de statliga verken från 1975. De ska förvandlas till Werket; en toppmodern mötesplats med flexibla kontor, co-workingytor, restauranger, gym och motionsstråk. Det handlar om att återbruka och att blåsa nytt liv i en traditionell kontorsmiljö.

Ny kaj i Hargshamn, Östhammar

Vi bygger en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. I projektet ska vi anlägga en 182 meter lång kaj som byggs som en stödmurskaj. Den nya kajen kommer att möjliggöra för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

Illustration: ÅWL

Bad- och friskvårdsanläggning, Kalmar

Peab bygger Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning i stadsdelen Snurrom. Den 15.000 kvadratmeter stora anläggningen, som fördelas på fem huskroppar, kommer att rymma en 50-metersbassäng, 2 mindre bassänger, rehabbassäng, familje-/äventyrsbad, restaurang och spa med hamam.

Visionsbild: Sweco/Trafikverket

Sluss och klaffbro, Södertälje kanal

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan även de hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas.

Illustration: Volvo Lastvagnar Sverige AB

Volvo Truck Center, Göteborg

Volvo Truck Center innefattar en ny toppmodern framtidssäkrad verkstadsanläggning i Göteborg som blir den största anläggningen i sitt slag för Volvo Lastvagnar Sverige AB.

Foto: Carl Nelin, Sydvatten AB

Vomb 3 – ny dricksvattenledning från Vombverket till Norra Ugglarp

Peab bygger den tredje dricksvattenledningen från Vombverket för att möta framtida befolkningstillväxt och vattenbehov för sydvästra Skåne. Med tre ledningar ökar leveranssäkerheten då ledningarna kan avlasta och ersätta varandra, vilket innebär att till exempel underhåll på befintliga ledningar kan genomföras på ett tryggare sätt. Distributions...

Foto: Ulrika Vendelbo

Utbyggnad av Vombverket – Linje 4

I projektet ingår det att bygga en ny processbyggnad med tillhörande produktionslinje för att producera rent och färskt dricksvatten. Det sker genom en konstgjord infiltration som görs enligt samma princip som den naturliga processen då regnvatten sakta rinner igenom markens olika sand och gruslager för att så småningom bilda grundvatten.

Foto: Viktoria Eriksson Trapp

Peab sköter om Sveriges högst belägna väg

Sveriges högst belägna landsväg som går mellan Måttådalen och Ljungdalen, 975 meter över havet och sköts av Peab på uppdrag av Trafikverket. Utsikten är spektakulär och från vägen ges fri utsikt mot Helagsfjällen.

Illustration: Liljewall arkitekter

Gammelgårdens förskola, Nybro

Den nya förskolan kommer bestå av 10 avdelningar, fördelade på två våningar, ett storkök och utesovplatser för barnen. Byggstarten sker i maj 2022 och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta i januari 2024. Totalt handlar det om en yta på 1.732 kvadratmeter, med plats för 144 barn.

Stridsbergsbron, Trollhättan

Stridsbergsbron kommer att sträcka sig över Göta Älv mellan området Hjulkvarnelund och den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Bron kommer att bli cirka 254 meter lång med en öppningsbar del i form av en dubbelklaffbro.

Foto: Peter Steen

Smedbyhof - äldreboende och förskola, Upplands Väsby

Peab fick uppdraget att bygga nytt äldreboende och förskola i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Konceptet att placera äldreboende och förskola intill varandra var ett medvetet val, här möts gammal som ung.

Illustration: Christer Andersson Arkitekter

Dåva DAC, Umeå

På uppdrag av INAB och Dåva Deponi och Avfallscenter (Dåva DAC) har Peab byggt till och om kontorsbyggnaden vid Dåvas anläggning strax utanför Umeå. Både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld – den högsta klassificeringen i det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader.

Nya lägenheter i Österplan i Örebro

Huset har varierande våningshöjd från 3-6 våningar och fasad av tegel. Hyreslägenheterna utförs som ett till fyra rum och kök på mellan 30-90 kvm. Utöver 44 hyreslägenheter kommer det att finnas två lokaler i entréplan.

SkiStar Lodge Hundfjället, Sälen

2019 fick Peab uppdraget att bygga nya SkiStar Lodge Hundfjället. Under åren har det exklusiva komplexet vuxit upp bland skidbackar och fjälltoppar och i december 2021 var det dags för invigning.

Brf Mälarparken, Södertälje

På bekvämt gångavstånd från Södertälje centrum, och med utsikt över både Södertälje kanal och Mälaren, växer nu den fjärde etappen med bostäder vid Bergviks Strand fram. Etappen består av två nya huskroppar med totalt 63 lägenheter. För att minska klimatavtrycket under byggprocessen används ECO-Prefab, vilket sänker koldioxidutsläppen med 153 ton.

Tråvad skola, Vara

Den nya grund- och förskolan har fokus på flexibilitet där den verkliga expertisen, barnen och pedagogerna, också fått säga sitt genom bidrag med idéer om bland annat skolan och skolgårdens utformning.

Brf Tallgläntan i Västerås

Peab bygger 40 bostadsrättslägenheter fördelat på två huskroppar i ett redan uppvuxet och levande område i Västerås. Husen har en putsad fasad i varmrött och grått.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på: