Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Illustration: MAF Arkitektkontor

Mälarhöjdens ishall, Stockholm

På uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholms stad byggs ny ishall som beräknas stå klar våren 2024. Mälarhöjdens nya ishall blir ett lyft för barn och unga då det är brist på ishallar i Stockholm.

Illustration: Winell & Jern Arkitekter

Brf Kronomagasinet, Norrköping

I ett nybyggt kvarter, med fokus på hållbarhet, beläget i Inre hamnen i Norrköping bygger Peab 46 bostadsrätter om ett till fem rum och kök på uppdrag av Riksbyggen.

Illustration: Kjellander Sjöberg

Gjuteriet, Malmö

Gjuteriet ligger i det 180.000 kvm stora området Varvsstaden mitt i Malmö City och som nu omvandlas till en ny stadsdel med stort hållbarhetsfokus. Gjuteriet är ett projekt som från start har följt områdets hållbarhetsstrategi fullt ut.

Noltorpsskolan, Alingsås

Noltorpsskolan byggdes 1973 och under de senaste åren har antalet elever blivit fler än vad skolan är byggd för. Behoven har lösts med tillfälliga modulhus, men nu ersätter Alingsåshem dem med en permanent och modern skolbyggnad.

Immanuelskyrkan, Örebro

Peab fick i uppdrag att bygga Immanuelskyrkan på Södra Ladugårdsängen i Örebro som är en modern kyrka sammanbyggt med hyreslägenheter.

Kv Gasklockan, Västerås

Peab har utvecklat och byggt om en gammal övergiven industrilokal till toppmoderna kontor som idag är en arbetsplats åt 6-700 personer på de kommunala bolagen Mimer, Mälarenergi, VAFAB och Fibra.

Illustration: Kjellander Sjöberg/Malmö stad

Styrmansbron, Malmö

På uppdrag av Malmö Stad bygger Peab en ny bro över kanalen. Det kommer bli en ny väg för busstrafik, gående och cyklister till och från Västra hamnen/Varvsstaden.

Foto: Geoprevent

Lavindetektorer, Abisko

I ett pilotprojekt från Trafikverket har Peab fått uppdraget att montera fyra stationer med lavindetektorer längs Malmbanan för att öka säkerheten för människor och tåg.

Dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Motala

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Illustration: Sweco

Kungsgatan, Stockholm

Peab har fått uppdraget att bygga om Kungsgatan i Stockholm. Kungsgatan invigdes 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator. Drygt hundra år efter invigningen behöver grunden under gatan stärkas.

Högdalens simhall, Stockholm

Högdalens simhall, söder om Stockholm, byggdes i början av 1970-talet och var i stort behov av renovering. Renoveringen har genomförts varsamt och simhallens kulturhistoriska värden har bevarats.

Foto: Peter Steen

Väsjö torg, Sollentuna

Peab har fått uppdraget att utföra exploateringsarbeten för det nya bostadsområdet Väsjö torg i Sollentuna, norr om Stockholm. Beställare är Sollentuna kommun. I uppdraget ingår att anlägga gator samt ledningar och kajer.

Salberga häkte, Sala

Peab fick uppdraget att bygga 44 st nya kriminalvårdsplatser (Hus 11) samt en om- och tillbyggnad av inskrivning och administrativa delar. Hus 11 är 5 våningar där första våningen består av kulvert och teknikutrymmen.

Temalekplats Nangijala, Malmö

På uppdrag av Malmö stad har Peab byggt en ny temalekplats i Oxie, Malmö. Temat för lekplats är Nangijala, från Astrid Lindgrens saga Bröderna Lejonhjärta.

Öresundslekplatsen, Malmö

Peab fick i av Malmö stad att bygga en helt ny lekplats intill havet vid Ribersborg i Malmö. Den tidigare gräsytan med lite buskplanteringar och grillar har nu förvandlats till en färgglad lekplats med temat Öresund.

Drift och underhåll, Staffanstorps kommun

Peab utför en funktionsentreprenad innehållande funktions- och utförandekrav åt Staffanstorps kommun bestående av Staffanstorps tätort, Hjärup och Kyrkheddinge. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar; en för gata, park och grönytor och en för VA.

Drift och underhåll, Kävlinge kommun

Sedan april 2021 sköter Peab om utemiljön i Kävlinges östra kommundelar innefattande Kävlinge tätort, Furulund och Lilla Harrie. I uppdraget ingår även skötsel på entreprenadområdets skolor, förskolor och andra fastighetsobjekt som ägs av kommunens fastighetsavdelning och KKL.

Trägården, Göteborg

I Askim i södra Göteborg påbörjar Peab snart byggnationen av den andra etappen av projektet Trägården för Stena Fastigheter. Här ska 138 lägenheter uppföras, varav 52 byggs som hyresrätter och resterande som bostadsrätter.

Werket, Jönköping

I centrala Jönköping bygger Peab om de statliga verken från 1975. De ska förvandlas till Werket; en toppmodern mötesplats med flexibla kontor, co-workingytor, restauranger, gym och motionsstråk. Det handlar om att återbruka och att blåsa nytt liv i en traditionell kontorsmiljö.

Ny kaj i Hargshamn, Östhammar

Vi bygger en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. I projektet ska vi anlägga en 182 meter lång kaj som byggs som en stödmurskaj. Den nya kajen kommer att möjliggöra för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.