Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Nya Rösparksskolan, Åmål

Peab utför sedan januari 2020 rivning och nybyggnad av Rösparksskolan i etapper, med pågående verksamhet nära byggarbetsplatsen.

Vikstaskolan, Kil

I Kil har Peab uppfört en stor och modern F-6-skola som ersätter två äldre skolor i kommunen, varav den ena var belägen där den nya skolan nu står.

Brf Strykjärnet, Karlstad

Nyproduktion av 25 bostadsrättslägenheter på uppdrag av Karlstadhus och Prepart Projekt. En triangelformad tomt med gator längs alla sidor innebar en utmaning vid formgivningen.

Brf Hamnutsikten, Hammarö

Brf Hamnutsikten består av 27 bostadsrättslägenheter fördelade i tre hus med en arkitektur som smälter in i den vackra hamnmiljön.

Skiftinge grundskola, Eskilstuna

Objektet avser om- och tillbyggnation av Skiftinge grundskola där cirka 500 elever går från förskoleklass till årskurs 9.

Illustration: Orust Kommun

Förskola, Svanesund

Behovet av förskoleplatser ökar i Svanesund när befolkningen växer. Peab har därför fått i uppdrag av Orust kommun att bygga en ny förskola i centrala Svanesund. Förskolan kommer att bestå av 6 avdelningar för cirka 120 barn och själva huset byggs som två sammanbyggda huskroppar.

Tegnérporten, Västerås

Tegnérlunden har under de senaste åren utvecklats till en attraktiv del av området Gideonsberg i Västerås. Tegnérporten är den sista byggetappen i området och innefattar nyproduktion av 36 hyresrätter fördelat på två huskroppar och fem våningsplan.

Illustration: Norconsult

Ny simhall i Nacka, Näckenbadet

Byggnation av ny simhall, Näckenbadet, söder om Stockholm. Projektet inkluderar ny simhall samt markarbeten och rivning av den befintliga simhallens grundkonstruktion.

Foto: Johan Marklund

Hängbro över Nyforsviken, Tyresö

Över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark har vi byggt en gångbro med tillhörande gångvägar och spänger.

Kv Poseidon, Västerås

Stadsdelen Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden som har vuxit fram under de senaste 20 åren och är idag ett levande bostadsområde på en av Västerås mest attraktiva platser.

Drift och underhåll, Nacka kommun

Peab har av Nacka kommun fått uppdraget att sköta vinterskötseln av kommunens vägnät från och med oktober 2023. I driftuppdraget ingår snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning.

Illustration: MAF Arkitektkontor

Mälarhöjdens ishall, Stockholm

På uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholms stad byggs ny ishall som beräknas stå klar våren 2024. Mälarhöjdens nya ishall blir ett lyft för barn och unga då det är brist på ishallar i Stockholm.

Illustration: Winell & Jern Arkitekter

Brf Kronomagasinet, Norrköping

I ett nybyggt kvarter, med fokus på hållbarhet, beläget i Inre hamnen i Norrköping bygger Peab 46 bostadsrätter om ett till fem rum och kök på uppdrag av Riksbyggen.

Illustration: Kjellander Sjöberg

Gjuteriet, Malmö

Gjuteriet ligger i det 180.000 kvm stora området Varvsstaden mitt i Malmö City och som nu omvandlas till en ny stadsdel med stort hållbarhetsfokus. Gjuteriet är ett projekt som från start har följt områdets hållbarhetsstrategi fullt ut.

Noltorpsskolan, Alingsås

Noltorpsskolan byggdes 1973 och under de senaste åren har antalet elever blivit fler än vad skolan är byggd för. Behoven har lösts med tillfälliga modulhus, men nu ersätter Alingsåshem dem med en permanent och modern skolbyggnad.

Immanuelskyrkan, Örebro

Peab fick i uppdrag att bygga Immanuelskyrkan på Södra Ladugårdsängen i Örebro som är en modern kyrka sammanbyggt med hyreslägenheter.

Kv Gasklockan, Västerås

Peab har utvecklat och byggt om en gammal övergiven industrilokal till toppmoderna kontor som idag är en arbetsplats åt 6-700 personer på de kommunala bolagen Mimer, Mälarenergi, VAFAB och Fibra.

Illustration: Kjellander Sjöberg/Malmö stad

Styrmansbron, Malmö

På uppdrag av Malmö Stad bygger Peab en ny bro över kanalen. Det kommer bli en ny väg för busstrafik, gående och cyklister till och från Västra hamnen/Varvsstaden.

Foto: Geoprevent

Lavindetektorer, Abisko

I ett pilotprojekt från Trafikverket har Peab fått uppdraget att montera fyra stationer med lavindetektorer längs Malmbanan för att öka säkerheten för människor och tåg.

Dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Motala

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.