Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Illustration: Ängelholms kommun

Stationsområdet, Ängelholm

I april 2024 togs det första spadtaget för den första etappen av arbetet med att förbättra Stationsområdet i Ängelholm. Målet är att skapa en smidigare och mer attraktiv koppling mellan tåg, buss och centrum och även till skogen och havet.

Förskolan Paletten, Töcksfors

Nyproduktion av förskola med fyra avdelningar och plats för cirka 60-80 barn. En central, tornliknande femte avdelning binder ihop övriga avdelningar och skapar en gemensamhetsavdelning med välkomnade huvudentré. I dessa lokaler finns personalytor och ett modernt storkök där all mat lagas på plats.

Illustrationsbild: Sweco

Lucerna reningsverk, Västervik

Lucerna reningsverk i Västervik, som renar avloppsvatten åt Västerviks stad, ska genomgå en omfattande om- och tillbyggnad. Anläggningen byggdes 1972 och behöver uppgraderas för att möta skärpta lagar och miljökrav samt skapa förutsättningar för att hantera en ökad mängd avloppsvatten.

Illustration: LINK Arkitektur

Universitetslokaler, Umeå

Nya innovativa produkter och hållbara val står i fokus när Peab bygger nya tentamensalar och kontor på universitetsområdet i Umeå på uppdrag av Akademiska Hus.

Westerlundska gymnasiet, Enköping

2021 fick Peab uppdraget att bygga nya Westerlundska gymnasiet i Enköping. En gymnasieskola helt byggt i trä på 18.500 kvm som rymmer 1.600 elever och 200 lärare och övrig personal.

Ny simhall, Årjäng

Nyproduktion av simhall som ersätter äldre simhall på samma plats. Rivning av gamla simhallen ingick i entreprenaden som en första etapp.

Simhall, Åmål

Peab har utfört renovering och tillbyggnad av Åmåls simhall. Utbyggnaden är konstruerad i prefabricerad betong och innehåller en ny vattenrutschkana med tillhörande trapphus samt fläktrum och ångbastu.

Stiga Sports Arena, Eskilstuna

Arenan är avsedd för idrott, konserter samt större mässor. Den omfattar cirka 15.600 kvm. A-hallen är delbar för att få fler användningsområden och är en knutpunkt för Guif och andra idrottsklubbar, konserter etc.

Foto: Peter Steen

Upprustning av Vasagatan i Stockholm

Vasagatan har byggts om för att möta dagens och framtidens behov. Nya Vasagatan har bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning och är nu en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata med människan i centrum.

Illustration: Landskapslaget

Kv Persikan, Södermalm

I kvarteret Persikan på Södermalm byggs nya stadskvarter där målet är att driva entreprenaden helt emissionsfritt, det vill säga med noll utsläpp från arbetsmaskiner och verktyg. Peabs uppdrag är att utföra finplaneringen runt de nya kvarteren samt att bygga två nya parker.

Illustration: Gottlieb Paludan Architects och AFRY

Västlänken: Haga Rosenlund

I Göteborg har Peab fått uppdraget av Trafikverket att bygga en del av Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund som innefattar en ny underjordisk pendeltågstation i centrala Göteborg intill Rosenlundskanalen.

Kung Karls skola, Kungsör

Den gamla skolan med samma namn bestod av en huvudbyggnad som hade byggts om i omgångar och som inrymde skolkök, slöjdsalar, administration.

Ny fabrikshall Byggelement, Hallstahammar

Peab fick uppdraget att bygga ut Byggelements fabrik i Hallstahammar. Fabriken har byggts ut med två delar, en del mot norr och en mot öster, och på befintlig byggnad höjdes taket för att anpassa fabriken till en ny automatisk maskinpark och nya traverser.

E22, Lund

Trafikplats Lund Södra på E22 och väg 108 trafikeras dagligen med över 50.000 fordon. Den höga belastningen ger vid vissa tidpunkter upphov till köer på avfartsramperna som sträcker sig ut på E22.

Varners distributionscenter, Vänersborg

Peab har genomfört en framgångsrik utbyggnation av modebutikskoncernen Varners distributionscenter i Vänersborg, som nu är ett av de största och mest moderna i Sverige.

Koenigsegg, Ängelholm

I anslutning till Koenigseggs befintliga lokaler har Peab byggt en produktionslokal. Den nya anläggningen 11.000 kvadratmeter stor och innefattar produktionshall, eventytor, personalytor, kontor och showroom för nya bilmodeller.

Illustration: Tengbom

Höglandssjukhuset, Eksjö

Peab bygger om de centralt placerade byggnaderna Hus 06, 25 och 38 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Sjukhuset ska få nya lokaler för bland annat akutmottagning och närakut, narkosmottagning och operation.

Illustration: Tengbom

Kvarteret Grävlingen, Jönköping

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt kvarter med 191 hyreslägenheter, kontor och garage i centrala Jönköping. Kvarteret Grävlingen beräknas vara färdigställt i maj 2028.

Renovering av kaj, Norrtälje

Peab har fått uppdraget av Norrtälje kommun att renovera kajen längs anrika Societetsparken i Norrtälje. I nuläget är kajen i dåligt skick och Peab kommer att utföra ett renoveringsarbete för att eliminera den konstaterade risken för skred i området. Bygget påbörjas efter årsskiftet 2024 och kommer att pågå under cirka 1,5 år.

Ullevileden, Linköping

Ullevileden byggs ut för att förbättra framkomligheten och koppla samman västra och östra delen av norra Linköping. I den första etappen bygger vi en ny bro över Stångån, fyra cirkulationsplatser samt ny gång- och cykelbana.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.