Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Illustration: ÅWL

Bad- och friskvårdsanläggning, Kalmar

Peab bygger Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning i stadsdelen Snurrom. Den 15.000 kvadratmeter stora anläggningen, som fördelas på fem huskroppar, kommer att rymma en 50-metersbassäng, 2 mindre bassänger, rehabbassäng, familje-/äventyrsbad, restaurang och spa med hamam.

Visionsbild: Sweco/Trafikverket

Sluss och klaffbro, Södertälje kanal

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan även de hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas.

Illustration: Volvo Lastvagnar Sverige AB

Volvo Truck Center, Göteborg

Volvo Truck Center innefattar en ny toppmodern framtidssäkrad verkstadsanläggning i Göteborg som blir den största anläggningen i sitt slag för Volvo Lastvagnar Sverige AB.

Foto: Carl Nelin, Sydvatten AB

Vomb 3 – ny dricksvattenledning från Vombverket till Norra Ugglarp

Peab bygger den tredje dricksvattenledningen från Vombverket för att möta framtida befolkningstillväxt och vattenbehov för sydvästra Skåne. Med tre ledningar ökar leveranssäkerheten då ledningarna kan avlasta och ersätta varandra, vilket innebär att till exempel underhåll på befintliga ledningar kan genomföras på ett tryggare sätt. Distributions...

Foto: Ulrika Vendelbo

Utbyggnad av Vombverket – Linje 4

I projektet ingår det att bygga en ny processbyggnad med tillhörande produktionslinje för att producera rent och färskt dricksvatten. Det sker genom en konstgjord infiltration som görs enligt samma princip som den naturliga processen då regnvatten sakta rinner igenom markens olika sand och gruslager för att så småningom bilda grundvatten.

Foto: Viktoria Eriksson Trapp

Peab sköter om Sveriges högst belägna väg

Sveriges högst belägna landsväg som går mellan Måttådalen och Ljungdalen, 975 meter över havet och sköts av Peab på uppdrag av Trafikverket. Utsikten är spektakulär och från vägen ges fri utsikt mot Helagsfjällen.

Illustration: Liljewall arkitekter

Gammelgårdens förskola, Nybro

Den nya förskolan kommer bestå av 10 avdelningar, fördelade på två våningar, ett storkök och utesovplatser för barnen. Byggstarten sker i maj 2022 och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta i januari 2024. Totalt handlar det om en yta på 1.732 kvadratmeter, med plats för 144 barn.

Stridsbergsbron, Trollhättan

Stridsbergsbron kommer att sträcka sig över Göta Älv mellan området Hjulkvarnelund och den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Bron kommer att bli cirka 254 meter lång med en öppningsbar del i form av en dubbelklaffbro.

Foto: Peter Steen

Smedbyhof - äldreboende och förskola, Upplands Väsby

Peab fick uppdraget att bygga nytt äldreboende och förskola i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Konceptet att placera äldreboende och förskola intill varandra var ett medvetet val, här möts gammal som ung.

Illustration: Christer Andersson Arkitekter

Dåva DAC, Umeå

På uppdrag av INAB och Dåva Deponi och Avfallscenter (Dåva DAC) har Peab byggt till och om kontorsbyggnaden vid Dåvas anläggning strax utanför Umeå. Både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld – den högsta klassificeringen i det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader.

Nya lägenheter i Österplan i Örebro

Huset har varierande våningshöjd från 3-6 våningar och fasad av tegel. Hyreslägenheterna utförs som ett till fyra rum och kök på mellan 30-90 kvm. Utöver 44 hyreslägenheter kommer det att finnas två lokaler i entréplan.

SkiStar Lodge Hundfjället, Sälen

2019 fick Peab uppdraget att bygga nya SkiStar Lodge Hundfjället. Under åren har det exklusiva komplexet vuxit upp bland skidbackar och fjälltoppar och i december 2021 var det dags för invigning.

Brf Mälarparken, Södertälje

På bekvämt gångavstånd från Södertälje centrum, och med utsikt över både Södertälje kanal och Mälaren, växer nu den fjärde etappen med bostäder vid Bergviks Strand fram. Etappen består av två nya huskroppar med totalt 63 lägenheter. För att minska klimatavtrycket under byggprocessen används ECO-Prefab, vilket sänker koldioxidutsläppen med 153 ton.

Tråvad skola, Vara

Den nya grund- och förskolan har fokus på flexibilitet där den verkliga expertisen, barnen och pedagogerna, också fått säga sitt genom bidrag med idéer om bland annat skolan och skolgårdens utformning.

Brf Tallgläntan i Västerås

Peab bygger 40 bostadsrättslägenheter fördelat på två huskroppar i ett redan uppvuxet och levande område i Västerås. Husen har en putsad fasad i varmrött och grått.

SCA Expansion Obbola, Umeå

Utbyggnaden som ger utrymme till världens största kraftlinermaskin och en fossilfri produktion. Obbola ligger cirka 17 kilometer från centrala Umeå, en bilfärd på dryga 20 minuter. SCA och pappersbruket varit en del av orten sedan tidigt 1900-tal – och nu genomförs en expansionssatsning för att möta den ökade efterfrågan av förpackningspapper oc...

Illustration: D Office Arkitekter AB

Hallerna skola, Stenungsund

Stenungsund växer och behovet av skollokaler ökar. Tidigare har Peab byggt en F-6-skola i Hallerna. Nu fortsätter samhällsbygget med en ny högstadieskola i området. Den nya skolan kommer att inrymma 540 elever fördelat på 18 klasser i årskurserna 7 till 9.

Illustration: Trafikverket

E22 mellan Lösen och Jämjö, Karlskrona

Vägen mellan Lösen och Jämjö i östra Blekinge byggs om till motortrafikled längs en sträcka om 15 kilometer. Idag bedöms sträckan ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Även boendemiljön i Jämjö kommer att förbättras då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället och flera bullerskydd byggs längs sträckan.

Foto: Klas Andersson

Riksväg 23 Huseby – Marklanda

På uppdrag av Trafikverket bygger vi om tio kilometer av väg 23 mellan Huseby och Marklanda som ligger på sträckan mellan Älmhult och Växjö. Sträckan byggs om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Foto: Petra Bindel

Magasinet 211, Malmö

Magasinet 211 är en hundra år gammal byggnad i Varvsstaden, som genom en unik varsam ombyggnad omvandlats från industrifastighet till modern kontorsbyggnad. Det är en av byggnaderna som har får nytt liv i Kockums gamla varvsområde i centrala Malmö, en tidigare otillgänglig plats som nu öppnas upp för Malmöborna.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på: