Ledande aktör med stark position på marknaden

Genom projektutveckling skapar Peab hållbara och levande stadsmiljöer och fastigheter. Projektutveckling omfattar bostadsutveckling och fastighetsutveckling med syfte att skapa hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Projektutveckling innebär, bland annat, att ansvara för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter, och genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures.

Peab är en av Sveriges största bostadsutvecklare och har en stark position på marknaden. Vi arbetar över hela Sverige, vilket gör att vi har god lokal och regional kännedom om de skilda marknadsförutsättningarna.

Peabs fastighetsutveckling utvecklar kontor, lokaler och ibland hela stadsdelar i samarbete med kommuner och andra partners. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på storstadsområden i hela Norden.

Peab Bostad

Peab Bostad är den del av Peabs verksamhet som utvecklar nya hem, alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Vår vision är att fler ska hitta hem, hitta sig själva och leva sina liv på det sätt som passar var och en. 

Peab Fastighet

Vi är experter på fastighetsutveckling och har den spetskompetens som krävs för att framgångsrikt och innovativt driva utvecklingsarbete av olika typer av fastigheter.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Foto: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: