Projekt med höga säkerhetskrav

Människor ska kunna lita på att byggarbetsprojekt utförs med rätt kompetens och med stort fokus på säkerhet. Peab har utfört arbeten på flera verksamheter och platser med extremt höga säkerhetskrav där den dagliga driften av verksamheten måste fortlöpa och säkerheten kontinuerligt måste säkerställas, även under byggarbetstiden.

I vårt arbete är det av högsta prioritet att samhällsviktiga funktioner som väg, vatten och el aldrig får äventyras under pågående arbete. Vi har även en väl etablerad krisorganisation som bistår och stöttar i händelse av kris.

För att utföra arbeten i säkerhetsklassade miljöer krävs det att rätt kompetens finns på plats och att alla leverantörer och inblandade parter kontrolleras noggrant enligt lagkrav. I alla typer av projekt måste säkerheten garanteras för alla som är inblandade. Detta görs till exempel genom att använda korrekt utrustning och genom att säkerställa att inga obehöriga kommer in på byggarbetsplatser. I största möjliga mån använder vi oss av interna resurser inom koncernen då vi har den breda kompetens som matchar de krav som våra beställare behöver i projekt med hög säkerhet.

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.