Från sanering till nya bostäder

Förorenade markområden kan vara farliga för människor att vistas på eller vid, vilket gör dem obrukbara. Genom att sanera sådana områden skapas fler ytor där exempelvis bostäder eller kontor kan byggas.

Peab har kunniga miljöexperter med lång och bred erfarenhet, vilket innebär att vi kan erbjuda helhetslösningar inom sanering och miljö. Vi tar hand om hela kedjan, från provtagning och klassificering till omhändertagande och bearbetning. Vi sköter myndighetskontakter och ser till att dokumentationen hanteras på ett korrekt sätt vid anmälnings- och tillståndsärenden. Resultatet är en trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn till miljö, lagkrav och ekonomi.

Vid sanering av förorenad jord arbetar vi för att kunna återanvända de sanerade massorna som fyllning. Genom att låta de sanerade massorna utgöra grunden för framtida gator, bostäder och arbetsplatser kan vi bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Swerock - Recycling

Swerock arbetar med värdeskapande återanvändning och återvinning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt samt industriprocesser. Vi minimerar miljöpåverkan från farliga ämnen genom en säker och korrekt hantering. 

swerock.se/recycling

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: