Peab Life - tar samhällsengagemanget ett steg längre

Det sociala utanförskapet på många platser i Sverige ökar, samtidigt klarar allt färre unga målen för grundskolan. När ungdomar får tillgång till arbetslivspraktik och olika fritidsaktiviteter ökar jämställdheten, mångfalden, gemenskapen och delaktigheten i samhället.

Peab Life är en del av Peabs hållbarhetsarbete. Vårt samhällsengagemang har varit en viktig del av vår verksamhet ända sedan vi grundades i slutet på 50-talet. Vi vill med Peab Life främja ett närproducerat samhällsbyggande där den lokala förankringen är stark. Detta är något som alla vinner på; ungdomar, kunder, kommuner, och lokalsamhället i stort. 

Ett Peab Life-samarbete är oftast direkt kopplat till en affär eller ett pågående projekt, men ibland gör vi lokala insatser för samhället där vi verkar där vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Till exempel har vi tillsammans med stiftelsen Friends gjort trygghetsundersökningar på de skolor vi jobbat med.  

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via hallbarsponsring@peab.se.

Peab Life – unika, lokala samhällsbyggarprojekt i egen regi

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring. Vi har gjort samhällsnytta i mer än 60 år. Det tänker vi fortsätta med.

Läs mer om några av våra projekt.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.