Myndighetskrav och beviljade bygglov

Det är viktigt att nya byggnationer passar in i resten av samhället, eftersom de kommer att finnas kvar under en lång tid och kommer att påverka vardagen för många människor. Därför finns det krav från myndigheter på hur nya byggnationer ska gestaltas i form och funktion och hur mark- och vattenområden ska användas på ett lämpligt och hållbart sätt.

I de allra flesta projekt, med bygg- och anläggningsarbeten eller rivning, krävs tillstånd från myndigheter. Det innebär ofta ett komplext administrativt arbete, vilket kräver erfarenhet och kunskap. Peab hjälper till med allt som tillståndshantering innefattar. Exempel på det kan vara att säkerställa att en juridisk detaljplan finns tillgänglig och att få bygglovsansökningarna godkända. Det här är två viktiga förutsättningar som måste vara beviljade av myndigheterna innan vi kan påbörja byggprojekten.

I arbetet med tillståndshanteringen är även samrådsprocessen en viktig del. Samrådet innebär att närboende och andra berörda får ta del av planerna och komma med förslag och synpunkter till verksamhetsutövaren. Vi stöttar våra kunder i den processen också, för att säkerställa att såväl förberedandet inför, som själva bygget, blir utfört på ett korrekt sätt.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Foto: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: