Ett av Sveriges största företag inom grundläggning

Korrekt och väl utförd grundläggning av vägar, järnvägar, hus och andra byggnadsverk är en förutsättning för att undvika sättningar, stabilitetsbrott eller svängningsrörelser under byggtiden och under byggnadsverkets livslängd.

Grundläggning är många gånger ett tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag. På Peab lägger vi grunden för hus, broar, hamnar och spår samt engagerar oss i hela produktionskedjan.

Med ett brett urval av olika metoder och tekniker skapar vi förutsättningar för byggnation i hela Norden. Från stora, krävande infrastrukturprojekt till små entreprenader utför Peab grundläggning genom moderna metoder och tekniker. Vi erbjuder professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

Dessa tjänster tillhandahålls av Peabs dotterbolag, Peab Grundläggning, som är ett av Sveriges största grundläggningsföretag.

Peab Grundläggning

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med ett brett urval av olika metoder och tekniker. Vi erbjuder professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

peabgrundlaggning.se

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: