För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Peab. Längst ner på sidan hittar du frågor, svar och användarguider.

Systemfel ledde till oavsiktliga kreditupplysningar

Den 15 oktober 2021 orsakade ett systemfel att vi på Peab felaktigt tog kreditupplysningar på ett stort antal leverantörer och kunder till bolag inom Peabkoncernen. På omfrågekopian hänvisas formellt till Peab Support AB, som hanterar kund- och leverantörsfakturor för Peabkoncernens alla dotterbolag med våra olika varumärken.

Händelsen utgör inte ett försök till bedrägeri och ingen information har spridits på ett felaktigt sätt. En kreditupplysning kan dessvärre inte göras ogjord genom att återkallas. Rating eller kreditvärdighet på den enskilda firman eller privatpersonen som omfrågats påverkas inte. Den data som erhållits genom de felaktiga kreditupplysningarna kommer omgående att raderas ur Peabs system.

Vi beklagar verkligen det inträffade och vi arbetar nu med att rätta felet så att detta inte ska kunna ske igen.

Foto: Daniel Ström

Nu knäpper vi hjälmen

Peab skärper kraven på personlig skyddsutrustning i Sverige - knäppt hakrem på hjälmen blir obligatorisk 1 januari 2022 på våra arbetsplatser. Men varför vänta? För din egen säkerhet, knäpp hjälmen idag!

Foto: Peter Steen

Nya krav för att arbeta på Peabs arbetsplatser - Tillsammans höjer vi säkerheten på arbetsplatsen

Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet i Peab. Alla som arbetar på våra arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö, och Peab har en nollvision avseende allvarliga olyckor. Detta innebär att vi också ställer höga krav på att våra underentreprenörer är med och bidrar till den gemensamma säkerheten.

Viktig information för dig som har ett utländskt företag och utför arbete i Sverige

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Foto: Peter Steen

Vill du bli leverantör till Peab?

Ansök om att bli leverantör för att ta del av förfrågningar från oss. Denna registrering gäller enbart svenska företag.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

Foto: Ørjan Bertelsen

Fakturering

Information till leverantörer om fakturering.

Sök faktura

Har du skickat en eller flera fakturor till bolag inom Peabkoncernen, kan du se status för dina fakturor här.

Peab projektering (AO Bygg)

Peabs projekteringsanvisningar och stöd för projektörer.

ID06-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Peabs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Visselblåsning

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Till leverantörer och underentreprenörer / To suppliers and subcontractors

Peab vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset. / Peab urgently asks for your cooperation in reducing the risk of spreading the Coronavirus.

 

Kundservice
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.