För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Peab.

Viktig information för dig som har ett utländskt företag och utför arbete i Sverige

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Important information for those who have a foreign company and perform work in Sweden

With effect from 1 January 2021, there are new rules for foreign companies that have employees in Sweden, or receive payment for work in Sweden.

Vill du bli leverantör till Peab?

Ansök om att bli leverantör för att ta del av förfrågningar från oss. Denna registrering gäller enbart svenska företag.

Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Fakturering

Information om hur du som leverantör skickar fakturor till Peab.

Peab projektering (AO Bygg)

Peabs projekteringsanvisningar och stöd för projektörer.

ID06-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Peabs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Visselblåsning

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Till leverantörer och underentreprenörer / To suppliers and subcontractors

Peab vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset. / Peab urgently asks for your cooperation in reducing the risk of spreading the Coronavirus.

 

Kundservice
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.