För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Peab.

Till leverantörer och underentreprenörer / To suppliers and subcontractors

Peab vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset. / Peab urgently asks for your cooperation in reducing the risk of spreading the Coronavirus.

Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Fakturering

Information om hur du som leverantör skickar fakturor till Peab.

Peab projektering

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera granskning av system- och bygghandlingar under projekteringen.

ID06-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Peabs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Visselblåsning

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Kundservice
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.