För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Peab. Längst ner på sidan hittar du frågor, svar och användarguider.

Digital arbetsplatsintroduktion

Introduktion för alla – medarbetare, underentreprenörer m fl, som ska arbeta på Peabs produktionsarbetsplatser.

Klimatdatarapportering genom digitala följesedlar

Byggbranschen står inför en stor förändring där kraven kring rapportering av klimatdata ökar. Man är enig i att det kommer att krävas digitaliserade arbetssätt för att möta kraven på transparens och frekvens på rapportering av information. Med anledning av detta ställer sig Peab bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Foto: Mats Bakken

Nya krav för att arbeta på Peabs arbetsplatser - Tillsammans höjer vi säkerheten på arbetsplatsen

Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet i Peab. Alla som arbetar på våra arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö, och Peab har en nollvision avseende allvarliga olyckor. Detta innebär att vi också ställer höga krav på att våra underentreprenörer är med och bidrar till den gemensamma säkerheten.

Foto: Annika Persson

Viktig information för dig som har ett utländskt företag och utför arbete i Sverige

Ta del av reglerna för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Vill du bli leverantör till Peab?

Ansök om att bli leverantör för att ta del av förfrågningar från oss. Denna registrering gäller enbart svenska företag.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Foto: Mats Bakken

Peabs leverantörskod

Genom att ingå avtal med bolag i Peabkoncernen förbinder sig leverantören att följa Peabs leverantörskod.

Foto: Peter Steen

Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

Foto: Ørjan Bertelsen

Fakturering

Information till leverantörer om fakturering.

Sök faktura

Har du skickat en eller flera fakturor till bolag inom Peabkoncernen, kan du se status för dina fakturor här.

Peab projektering (AO Bygg)

Peabs projekteringsanvisningar och stöd för projektörer.

Foto: Nicolas Tourrenc

Peab projektering (AO Anläggning)

Peabs projekteringsanvisningar och stöd för projektörer.

ID06-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Peabs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

 

Kundservice

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.