Peabs projekteringsanvisningar för projekt inom Affärsområde Bygg

För att öka kvaliteten på genomförandet samt resultatet av projekteringen kravställer Peab arbetssättet kring vår projekteringsprocess samt hur handlingar såsom modeller, ritningar och dokument skapas och hanteras. De projektspecifika kraven på projekteringen erhålls från aktuellt projekt och publiceras ej här.

Här finns generella stöd och anvisningar som gäller för modeller, ritningar och dokument.
Krav på ritningar och handlingar bygger i grunden på de i branschen framtagna standarder och anvisningar med mindre Peabanpassningar.

Nedan hittar du:

  • Peabs krav på modeller, ritningar & dokument
  • Peabs granskningsprocesser
  • Länk till Peabs byggtekniska lösningar (BTL)
  • Länk till Peabs projektportal
  • Länk till PUF (Peabs Utförande och Funktionskontroll)

Peabs krav på modeller

Peabs krav på modeller redovisas i projektanpassad projekterings-anvisning.

Peabs krav på ritningar och dokument

Peabs krav på ritningar och dokument redovisas i projekt-anpassad projekteringsanvisning.

Granskning IFC

Syftet med Peabs granskning av IFC är att möjliggöra bra kvalitet på modeller som produceras.

Funktionsgranskning

Syftet med funktionsgranskning är att säkerställa att gränsöverskridande funktioner och samband finns projekterade så att byggnaden kan fungera som avsett.

Granskning

Syftet med Peabs granskning är att erhålla bra kvalitet på ritningar och andra handlingar som produceras genom granskning av bl.a. riktighet, byggbarhet, ekonomi, kvalitet, miljökrav, arbetsmiljöaspekter etc.

Peabs projektplats Dalux

I projekt där Peabs projektportal Dalux används erhålls inbjudan via mail i aktuellt projekt.

Peabs Projektportal Ärbas

I projekt där Peabs Projektportal Ärbas används erhålls inbjudan i aktuellt projekt.

Peabs Byggtekniska lösningar

Peabs Byggtekniska lösningar (BTL) är en samling med föreslagna detaljlösningar som skall användas i första hand där så är applicerbart. Inloggningsuppgifter erhålls via aktuellt projekt.

PUF

PUF (Peabs Utförande & Funktionskontroll) är Peabs system för att hantera samordnad funktionskontroll. Inbjudan erhålls via aktuellt projekt.

Kontaktperson

Rasmus Öhman

Telefon: 0735-95 19 09

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.