Peabs projekteringsanvisningar för projekt inom Affärsområde Bygg

För att öka kvaliteten på genomförandet samt resultatet av projekteringen kravställer Peab arbetssättet kring vår projekteringsprocess samt hur handlingar såsom modeller, ritningar och dokument skapas och hanteras. De projektspecifika kraven på projekteringen erhålls från aktuellt projekt och publiceras ej här.

Här finns generella stöd och anvisningar som gäller för modeller, ritningar och dokument.
Krav på ritningar och handlingar bygger i grunden på de i branschen framtagna standarder och anvisningar med mindre Peabanpassningar.

Nedan hittar du:

  • Peabs krav på modeller, ritningar & dokument
  • Peabs granskningsprocesser
  • Länk till Peabs byggtekniska lösningar (BTL)
  • Länk till Peabs projektportal

Peabs krav på modeller

Peabs krav på 2d-modeller och 3d-modeller finns beskrivna i dokument som anpassas av projektets BIM-samordnare för respektive projekt.

Peabs krav på ritningar och dokument

Peabs krav på ritningar och dokument bygger i grunder på kraven i BEAst Document.

2D-granskning

Syftet med Peabs 2D-granskning är att erhålla bra kvalitet på de handlingar som produceras genom granskning av bl.a. riktighet, byggbarhet, ekonomi, kvalitet, miljökrav, arbetsmiljöaspekter.

3D-samgranskning

Syftet med Peabs 3D-samgranskning är att möjliggöra bra kvalitet på 3D-modeller och de handlingar som produceras.

Peabs Byggtekniska lösningar

Peabs Byggtekniska lösningar (BTL) är en samling med föreslagna detaljlösningar som skall användas i första hand där så är applicerbart. Inloggning erhålls från aktuellt projekt.

Peabs Projektportal

Är du inbjuden till ett projekt där Peabs Projektplats används erhåller du separat inbjudan från projektet.

Kontaktperson

Viktor Czajkowski

Telefon: 0733-33 92 29
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.