Peabs krav på modeller

Peabs krav på 2d-modeller och 3d-modeller finns beskrivna i dokument som anpassas av projektets BIM-samordnare för respektive projekt. De projektspecifika kraven erhålls från aktuellt projekt och publiceras ej här.

Nedan finns metodblad som beskriver hanteringen kring mappningsfiler och tillhandahåller färdiga mappningsfiler kopplade mot BIP.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.