Effektivare projekt med rätt specialistkunskap

För projekt inom specifika områden är det viktigt ur en hållbarhetsaspekt att de som utför arbetet har specialistkunskap. Annars riskerar man att spendera tid, resurser, och material på något som inte håller måttet i längden.

Peab har flera specialistområden som gör att vi kan effektivisera projekt och skapa hållbara, moderna lösningar. Ett av våra specialistområden är Peab Air, där vi använder oss av flygskanning med drönare för att ta fram digitala modeller för bland annat inmätning, mängdavtagning och analyser för hur områden kan exploateras. Med hjälp av modern teknik ligger Peab Air i framkant inom bygg- och anläggningsbranschen.

Ett annat område är vår badhusgrupp, där vi bland har lång erfarenhet av att bygga bad- och friskvårdsanläggningar. Vi bygger både familjebad, simbassänger, träningsbassänger, rehabbassänger, spabad och självklart hela badhus.

Vi är även specialister på att bygga hus med trä som det dominerande materialet för såväl stomme som fasad. Att bygga uteslutande i trä innebär nya metoder och tillvägagångssätt för projektering och produktion i jämförelse mot vad mer traditionella byggen kräver.

För sjönära tjänster finns Peab Marin som utför alla tjänster i och i nära anslutning till vatten, som till exempel muddring, dyk och sjöledning.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: