Alla vibrationer är inte bra

Vibrationer kan vara en fara i arbetsmiljöer, störa kringliggande bebyggelse och försvåra verksamheters arbete. Vissa arbetsplatser och byggnader är också extra känsliga för vibrationer.

Peab arbetar aktivt med att förebygga och minimera vibrationer i, och som ett resultat av vårt arbete. Till exempel öppnade Peab byggbranschens första säkerhetspark 2019; en träningsanläggning där yrkesverksamma tränas i olika riskfyllda, simulerade scenarier, till exempel faror som skulle kunna orsakas av vibrationer. Ett annat exempel på hur Peab arbetar för att minimera vibrationer i marken orsakade av järnvägsbyggen är användningen av skruvpålar istället för traditionella pålar. Detta minskar vibrationer och buller som annars hade stört närliggande bebyggelse.

Här kan du läsa om det komplexa projektet med att dämpa vibrationerna i och runt omkring forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: