Hållbart samhällsbyggande

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge. Några av våra viktigaste hållbarhetsmål på koncernnivå är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor sammanfattar vi i våra externa och interna mål inom ramen för våra fyra målområden, vilka är tydligt integrerade i Peabkoncernens fokusområden och affärsplanemål och hjälper oss att hela tiden styra mot hållbara metoder och arbetssätt. Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling innebär till exempel att vi bygger hus eller att vi anlägger en modern infrastruktur, men det innebär också att vi bidrar till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger.

Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för våra medarbetare. Som stor men ändå lokal arbetsgivare är det centralt för oss att genom samverkan och dialog skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället och omsätta denna förståelse i ett konkret och närproducerat samhällsengagemang där vi på riktigt kan göra nytta för människorna omkring oss.

Miljö och klimat

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln.

Foto: Annika Persson

Arbetsmiljö och säkerhetskultur

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Foto: Samuel Unéus

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö.

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Foto: Bert Leandersson

Översikt hållbarhetsdata

Nyckeltal 2020-2022

Rapporter och policys

Här kan du ladda ner rapporter och policys om vårt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 och Peabs hållbara arbete

Information om de mål som tidigare identifierats som de Peab har bäst för­ut­sätt­ning­ar att bidra till fortfarande är relevanta.

Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om hållbarhet i Peab.

Klimatklövern vägleder oss mot klimatmålen

Med plattformen Klimatklövern och dess fyra klöverblad material, energi, transporter och samhällsbygge vill vi göra klimatarbetet ännu tydligare och visa hur vi steg för steg jobbar mot våra klimatmål.

Läs mer om Klimatklövern.

Peab är anslutna till Global Compact

Global Compact omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vägskäl

- ett klimatmagasin från Nordens samhällsbyggare

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.