Hållbart samhällsbyggande

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge. Några av våra viktigaste hållbarhetsmål på koncernnivå är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor sammanfattar vi i våra externa och interna mål inom ramen för våra fyra målområden, vilka är tydligt integrerade i Peabkoncernens fokusområden och affärsplanemål och hjälper oss att hela tiden styra mot hållbara metoder och arbetssätt. Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling innebär till exempel att vi bygger hus eller att vi anlägger en modern infrastruktur, men det innebär också att vi bidrar till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger.

Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för våra medarbetare. Som stor men ändå lokal arbetsgivare är det centralt för oss att genom samverkan och dialog skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället och omsätta denna förståelse i ett konkret och närproducerat samhällsengagemang där vi på riktigt kan göra nytta för människorna omkring oss.

Peab vinner guld i Publishingpriset

Peabs klimatmagasin Vägskäl prisas i den prestigefyllda kommunikationstävlingen Publishingpriset. ”För hög visuell kvalitet i en rolig och välgjord kundtidning som andas optimism” löd juryns motivering till guldet.

Läs och beställ Vägskäl >

Foto: Annika Persson

Arbetsmiljö

För Peab är omsorg om människan, både i och utanför företaget, en central del av att arbeta hållbart.

Miljö

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln.

Foto: Samuel Unéus

Mångfald och jämställdhet

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö.

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Peab Life

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring.

Rapporter och policys

Här kan du ladda ner rapporter och policys om vårt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 och Peabs hållbara arbete

Information om de mål som tidigare identifierats som de Peab har bäst för­ut­sätt­ning­ar att bidra till fortfarande är relevanta.

Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om hållbarhet i Peab.

Frågor och funderingar om Peabs hållbarhetsarbete, kontakta oss

Camila Buzaglo

Social hållbarhet

Telefon: 0431-890 00

Elisabet Stadler

Miljö

Telefon: 0431-890 00

Karin Malmgren

Etik / Bolagsstyrning

Telefon: 0431-890 00

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället. I hela Norden. Vi kallar det Närproducerat samhällsbygge.

Så gör vi byggbranschen mångfaldig:

Byggbranschen måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet. Peab har tagit krafttag för att säkerställa inkluderande arbetsplatser som speglar samhället.

Peab är anslutna till Global Compact

Global Compact omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.