Hållbart samhällsbyggande

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med vår uppförandekod samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

Människa

För Peab är omsorg om människan en central del av att arbeta hållbart.

Miljö

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln.

Affär

Peab ska vara en trygg och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro.

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Rapporter och policys

Här kan du ladda ner rapporter och policys om vårt hållbarhetsarbete.

Kontaktpersoner

Frågor och funderingar om Peabs hållbarhetsarbete, kontakta oss.

Små steg i vardagen skapar förändring

Ett företag som inte tar ett ansvar som sträcker sig utöver affären och egenintresse får svårare och svårare att göra affärer i det moderna samhället.

Hur bygger vi det samhälle vi vill ha i framtiden?

Vi som arbetar med samhällsbyggnad måste ställa oss frågan vilket samhälle våra barn och barnbarn ska leva i om 20, 50 eller kanske 100 år.

Så gör vi byggbranschen mångfaldig:

Byggbranschen måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet. Peab har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet.

Peab är anslutna till Global Compact

Global Compact omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.