Klimatklövern vägleder oss mot klimatmålen

Inblandning av Merit i betongen, biobränslen vid asfaltstillverkning och elektrifiering av fordonsflottan. Det är tre konkreta exempel på vad vi gör på Peab för att närma oss våra klimatmål.

Med plattformen Klimatklövern och dess fyra klöverblad material, energi, transporter och samhällsbygge vill vi göra klimatarbetet ännu tydligare och visa hur vi steg för steg jobbar mot våra klimatmål.

Vi har satt tydliga klimatmål för Peabs verksamhet. År 2045 ska verksamheten vara klimatneutral och på vägen dit – år 2030 – har vi en kontrollstation med två mer specifika klimatmål. Dels ska vi ha minskat utsläppen från den egna verksamheten med 60 procent (jfr 2015), dels ska vi ha minskat utsläppen från de insatsvaror och tjänster vi köper med 50 procent (jfr 2015).

Så används Klimatklövern

Klimatklövern med dess fyra klöverblad material, energi, transporter och samhälle slår fast de fyra områdena där vi har störst utsläpp av växthusgaser och därmed också de områdena där våra insatser för att minska utsläppen finns. Klimatklövern syftar till att göra klimatarbetet och hur Peab steg för steg jobbar mot klimatmålen än tydligare både i vår egen organisation och gentemot omvärlden.

Elisabeth-Stadler-klimatklövern.jpg– Vi vill genom Klimatklövern ge verksamheten och våra intressenter kunskap om hur vi steg för steg jobbar mot våra klimatmål, samtidigt som vi vill att goda exempel sprids i vår stora verksamhet, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.

När vi har kartlagt våra källor till utsläpp av växthusgaser, så kan vi slå fast att de material vi använder i produktionen står för en betydande andel av utsläppen.

– Det som ger upphov till klart störst koldioxidutsläpp är betong. Egentligen är det inte betongen i sig, utan de största utsläppen uppstår när våra leverantörer tillverkar cement av kalksten. Men eftersom vi behöver cement för att tillverka betong, så vill vi ta ansvar även för dessa utsläpp, säger Elisabet Stadler.

Med hänsyn till de stora utsläppen som material ger upphov till, är det självklart att vi behöver vidta åtgärder inom detta område. Och det pågår flera viktiga aktiviteter.

– Ett exempel är satsningen på att i egen regi tillverka det slaggbaserade bindemedlet Merit som till viss del kan ersätta cement i betong. Ett annat är att vi beslutat att i allt högre utsträckning använda klimatförbättrad betong. Det ska vi vara stolta över, även om det finns mycket kvar att göra inom materialområdet, säger Elisabet Stadler.

Klimatklövern ger en översikt

Utöver material är alltså energianvändning, transporter samt utsläpp som uppstår vid användningsskedet av det vi byggt Peabs betydande källor till koldioxidutsläpp. De tre första klöverbladen har fokus på vårt produktionsnära arbete, medan det fjärde bladet samhällsbygge belyser hur Peab bidrar till det hållbara samhällsbygget.

Hela vägen ut till kund

Embla-Winge-klimatklövern.jpg

Embla Winge, utvecklingsledare klimat, arbetar med att samla och utveckla Peabs erbjudande med bäring på klimatfrågan.

– Jag arbetar med att ta ut det vi kallar Klimatklövern mot kunderna genom att visa våra olika erbjudanden som ryms i de fyra klimatklöverbladen. Arbetet rymmer även att utveckla våra erbjudanden för att vi ska kunna följa med i den snabba förändringstakt som krävs för att nå de nationella målen om klimatneutralitet 2045, slår hon fast.

Klimatklövern-i-text.png

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.