Så gör vi utomhusmiljöer ljusare och tryggare

Idag är det många som känner sig osäkra utomhus, framförallt om kvällarna. Att skapa säkra vistelseområden utomhus är ett viktigt steg i riktningen mot att skapa ett tryggt samhälle där folk trivs och vill bo.

Därför jobbar vi på Peab aktivt med att skapa trygga samhällen och utomhusmiljöer som bjuder in till vistelse, rekreation och umgänge. Exempelvis arbetar vi med öppna bottenvåningar och utomhusbelysning för att tryggheten.

Vi jobbar även med kommuner och omkringliggande fastighetsägare för att aktivt undersöka hur vi kan öka tryggheten och attraktionskraften för de områden vi bygger i.

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: