För en smidigare vardag

Transporter underlättar vår vardag på en mängd olika sätt och inom industrin är de flesta projekt beroende av smidiga transporter för att alls kunna genomföras. Det kan exempelvis vara lastning och hantering av olika material, transport av stora massor, eller att hantera jord- och schaktmassor.

Peab tillhandahåller flexibla lösningar inom transport- och entreprenadmaskintjänster, samt skräddarsydda maskin- och transportlösningar. Vi erbjuder både helhetslösningar och specialistkompetens inom följande transport- och maskintjänster; anläggningstransporter, industritransporter, maskintjänster och krantjänster.

Peab erbjuder ​​transport- och entreprenadmaskintjänster genom dotterbolaget Swerock. Swerock arbetar för minskad klimatpåverkan genom att gradvis fasa ut fossila bränslen, välja högsta miljöklass vid investering i nya fordon och minimera bränsleförbrukning och slitage genom effektiv fordonsanvändning. 

Swerock

Swerock är en av nordens största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I vårt erbjudande ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt recycling.

swerock.se

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: