Det är vad som sker varje dag som gör skillnad

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö och en bredare förståelse för vår omvärlds och våra kunders behov. Mångfald och inkludering är avgörande delar för att säkerhetsställa att vi får de bästa arbetslagen i de hållbaraste formerna, vilket gör oss mer produktiva, kreativa och utvecklande.

Peab har tagit an en ambitiös målsättning att bli det mest lönsamma företaget som är ledande inom samhällsansvar och att vara branschens bästa arbetsplats med de nöjdaste kunderna. Vårt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering är en nyckel för att nå dessa målsättningar. Detta arbete ska vara integrerat i hur vi utvecklar vår organisation, hur vi bedriver våra affärer, hur vi arbetar till vardags och hur vi behandlar varandra och vår omvärld.

Systematiskt arbete med mångfald i Peab

Peab arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med att öka jämställdhet, mångfald och inkludering genom vårt likabehandlingsarbete som utgår från en etablerad metodik i fyra delar.

Synliggöra nuläget

Peab började med att synliggöra nuläget genom en kartläggning – hur ser det faktiskt ut i Peab? Genom intervjuer och workshops med över tusen medarbetare och flera hundra skolelever fick företaget värdefull information om vilka styrkorna var men framför allt om utmaningar och riskområden. Peab tog även hjälp av studenter för att genom workshops ta reda på hur deras bild av företagets mångfaldsarbete såg ut.

Förstå och förmå genom utbildning

Parallellt med kartläggningen började arbetet med att öka förståelsen och förbättra förmågan i Peab till ett mer mångfaldsmedvetet och inkluderande arbete. Med hjälp av erfarna pedagoger i Peabskolan har hittills snart 11.000 medarbetare i Norden utbildats i jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Utbildningarna började i ledningsgrupperna för att därefter fortsätta ut på produktionsarbetsplatserna i form av workshops som bland annat berört ämnen som språkbruk, normer,  attityder och civilkurage. Fördjupningsutbildningar har även utvecklats för chefer och HR.

Förändra

Viktiga verktyg i förändringsarbetet är likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot diskriminering och kränkande särbehandling som båda baseras på Peabs Uppförandekod.

Peabs medarbetare utbildas i vad likabehandlingsplanen innebär och för den som är chef finns en särskild fördjupningsutbildning i vad arbetsgivaransvaret för likabehandling innebär. Planen innehåller konkreta mål och åtgärder som rör både jämställdhet och andra delar av likabehandlings- och mångfaldsområdet, som till exempel arbetet med nyanlända. Läs mer om det här.

Uppföljning avgörande för framgång

En avgörande faktor för hur framgångsrikt det fortsatta arbetet kommer bli handlar om uppföljning.

Peab har bland annat valt att integrera uppföljningen av likabehandlingsarbetet i  arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Vi tror att den nära kopplingen mellan arbetsmiljö och arbetsklimat är viktig och ser att denna typ av uppföljning passar vårt verksamhetsnära förändrings- och utvecklingsarbete. Just kopplingen till SAM ser vi som en nyckel till ett inkluderande och utvecklande förändringsarbete. Nyckeltal redovisnas i Peabs hållbarhetsredovisning

Kort om Byggåret

Byggåret är ett betalt lärlingsår på Peab som tjejer kan söka. Ansökan till 2023 är stängd. Om du inte kunde ansöka detta år är du varmt välkommen nästa år med din ansökan för utbildningsstart hösten 2024. Håll utkik!

”Hjälp oss krossa byggbranschens könsnormer”

Byggbransch och politiker kan inte bara prata om arbetslivskriminalitet. Den hårda könssegregering som råder i branschen är en minst lika viktig framtidsfråga.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Kontaktperson

Anders Berge

HR

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.