”Hjälp oss krossa byggbranschens könsnormer”

Byggbransch och politiker kan inte bara prata om arbetslivskriminalitet. Den hårda könssegregering som råder i branschen är en minst lika viktig framtidsfråga. Det skriver Peabcheferna Stefan Danielsson och Lotta Brändström.

DEBATT | JÄMSTÄLLDHET

Det är dags att en gång för alltid krossa de förlegade könsnormerna i samhället.

Det är välkänt att företag och branscher med hård könssegregering hämmas både vad gäller utveckling och tillväxt. Inte minst gäller det oss i bygg- och anläggningsbranschen. Decennier av traditioner och föreställningar om vad arbetet innebär har cementerat bilden av en bransch för män. Och det är dessvärre en sann bild. Till exempel kan nämnas att 98 procent av fackförbundet Byggnads medlemmar är män. Vi i branschen har uppenbarligen inte lyckats skapa förändring och bevisa motsatsen - att vår bransch är till för alla.

På Peab har vi därför bestämt oss för att gå i bräschen för att på allvar göra vår bransch mer jämställd. Vi ska riva murarna vi själva varit med och byggt upp.  Som en del i det arbetet inrättar vi nu ett rikstäckande ettårigt lärlingsprogram med avtalsenlig lön som vänder sig till kvinnor. Vi kallar det Byggåret.

Svenskt Näringsliv varnar för att det kommer att saknas cirka 300 000 yrkesutbildade i Sverige om bara tio år. Det är allvarligt för landets utveckling och en av branschens största utmaningar. Vi arbetar i långa cykler och måste planera långsiktigt för att ha de kompetenser som vi kommer vara beroende av i framtiden. Att öka antalet ungdomar som tar examen från relevanta utbildningar är därför helt nödvändigt. För att det ska vara möjligt kan den ökningen inte bara innefatta unga män, utan också unga kvinnor.

Att så få ungdomar, och framför allt så få kvinnor, söker sig till vår bransch är inget annat än ett misslyckande och vi har en brant uppförsbacke. Undersökningar visar att ungdomar idag har begränsad kunskap om bygg- och anläggningsbranschen. De upplever även yrkesutbildningarna som begränsande vad gäller framtidsmöjligheter, och dessutom har vi normerna i samhället som talar om vad tjejer respektive killar kan och förväntas göra.

Andelen kvinnor som tar examen i byggutbildningar är extremt lågt: Under 2021 var det endast fem procent kvinnor i yrkesutbildningarna och 28,5 procent i de teoretiska utbildningarna. Det här är ett underbetyg för oss inom Peab och alla våra branschkollegor, dessutom också för politik och myndigheter.

Vad gör man i ett läge med sådan usel statistik? Jo, man tänker om. Det är därför vi startar Byggåret som ger en grundutbildning som innefattar både teori och praktik. Efter Byggåret har deltagarna kompetens att arbeta som lärlingar under en så kallad kvalificeringsperiod, för att sedan bli färdigutbildade hantverkare. Byggåret sträcker sig från Kiruna till Malmö, och finns på de orter där behovet av ny arbetskraft är som störst. Det ökar möjligheten att få jobb och utvecklas på orten.  Konkret innebär det över 50 lärlingsplatser på 18 orter i landet fördelat på ett 30-tal av våra arbetsplatser i Sverige. Vi hoppas kunna väcka intresse för hantverksyrket och de olika roller som ett byggprojekt innebär – vilket i sin tur ökar rekryteringsbasen av duktiga byggnadsarbetare.

I år är det fem år sedan dåvarande regering satte upp målet att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen år 2030 ska vara kvinnor. Åren passerar fort men förändringen sker mycket långsamt. Ett misslyckande väntar runt hörnet. Visst har vi i branschen ett ansvar att skapa förändring, men stöd från politiken är avgörande.

Vi uppmanar därför skolminister Lotta Edholm (L) att vidta fyra konkreta åtgärder:

1. Lägg inte ner Branschskolorna
Vi behöver öka intresset för yrkesutbildningarna, inte lägga ner dem. Investera i en bred och långsiktig informationsinsats kring framtidsmöjligheterna för att öka antalet sökande.

2. Inför ett nationellt samhällsbyggnadsprogram
Det är en utmaning att dagens bygg- och anläggningsprogram upplevs som nischat. Genom att låta Bygg-och anläggningsprogrammet i stället bli ett Samhällsbyggnadsprogram kommer utbildningen att upplevas som ett bredare alternativ att söka och därmed attrahera fler. Det finns goda exempel på att det går att genomföra: Väg- och vattenprogrammet på Kungliga Tekniska högskolan ändrades till Samhällsbyggnadsprogrammet, vilket resulterade i en markant ökning av kvinnliga sökanden.

3. Informera om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt
Skolverket måste säkerställa att Studie- och Yrkesvägledarna har god kunskap om yrkesutbildningarna och informerar om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt.

4. Genomför en nationell kampanj
Starta en kampanj med inriktning på att bryta upp de könssegregerade studievalen och arbetsmarknaden, med särskilt fokus på att få unga kvinnor att söka sig till bygg- och anläggningsbranschen. Det skulle ytterligare sätta fart på intresset bland unga kvinnor.

Vi vill på allvar se till att vår bransch blir mer jämställd. Och vi är långt ifrån ensamma, en hel bransch vill få till en verklig förändring. Det finns utmaningar. Tillsammans kan vi lyckas.

Debattartikel publicerad på DI Debatt 2023-01-27.

Lotta Brändström

Affärsområdeschef Peab Anläggning

Stefan Danielsson

Affärsområdeschef Peab Bygg

Kort om Byggåret

Vi på Peab vill att fler tjejer ska bygga och anlägga. Därför startade vi under 2023 ett ettårigt lärlingsprogram för tjejer som vill testa att jobba hos oss. För att gå Byggåret behöver du inte kunna en massa i förväg och du får en bra lön från dag ett. Ansökan till Byggåret 2024/2025 är stängd. Ansökan till kommande år öppnar under våren 2025.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.