Trygga, smidiga och innovativa samarbeten 

Att inleda ett samarbete innebär alltid en uppstartssträcka. Genom att bygga långsiktiga relationer blir sträckorna betydligt färre och kortare. Vid längre samarbeten finns möjlighet att verkligen förstå varandra både som individer och företag vilket skapar tryggare, effektivare och mer givande och innovativa projekt.  

Peab har strategiska partnersavtal som löper under 4-5 år, samt långa avtal med rikstäckande kunder. Under ett långsiktigt samarbete kan vi arbeta med större projekt, som exempelvis att skapa helt nya stadsdelar.

Peab genomför årliga NKI-undersökningar med såväl externa som interna kunder, samt privata bostadskunder för att säkerställa att vi lever upp till de områden som vi vet att våra kunder värderar högst: att vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner, att vi har ett strukturerat och transparent arbetssätt, samt att vi har rätt kompetens på rätt plats. 

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Dela det här på: