Alltid rätt kompetens på plats

Den viktigaste resursen på Peab är människan, alla våra medarbetare med sin specifika kompetens. Utan korrekt specialistkunskap vid stora och komplexa projekt riskerar byggnader och vägar att byggas på osäker eller dålig mark, hus kan drabbas av fukt och mögel, logistikproblem kan försena och försvåra uppdrag, samt att hus och verksamheter misslyckas med att leva upp till dagens hållbarhetskrav.

Brister kan resultera i att byggnader behöver renoveras eller i värsta fall rivas om inte projekteringen och arbetet skett på rätt sätt. Det är därför oerhört viktigt att de som utför arbetet har rätt kompetens.   

På Peab har vi flera specialistområden. Säkerheten är alltid viktigast, för både för våra medarbetare och för allmänheten. Vi ser till att rätt kompetens alltid finns tillgänglig i alla uppdrag för att aldrig äventyra kvaliteten på det arbete vi utför. På så sätt tar vi vårt ansvar som  Nordens största samhällsbyggare. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.