Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Foto: Peter Steen

Delårsrapport: Fortsatt hög omsättning med stabilt resultat

– Peab redovisade fortsatt stigande omsättning efter årets första nio månader. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl även om vi inte får täckning fullt ut. Orderingången var förhållandevis stabil men med en minskad andel bostäder, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Foto: Annika Persson

Presentation av Peabs rapport för det tredje kvartalet 2022

Den 28 oktober 2022 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens.

Se den här

Peabaktien

+0,15 SEK / 59,65 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter


2022
 
Bokslutskommuniké 2022 3 februari 2023
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 april 2023

2023
 
Rapport för första kvartalet 2023 4 maj 2023
Årsstämma 4 maj 2023
Rapport för andra kvartalet 2023 14 juli 2023
Rapport för tredje kvartalet 2023 27 oktober 2023

/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/bolagsinformation/investerare/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/bolagsinformation/investerare/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: