Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Delårsrapport: Lönsam tillväxt och hög orderingång

– Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Presentation av Peabs rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021

Fredagen den 4 februari klockan 9.00 hålls en digital presentation och telefonkonferens där VD och koncernchef Jesper Göransson och CFO Niclas Winkvist presenterar Peabs resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2021. Presentationen nås via länken eller via telefon +46 8 566 426 93 (fr Sverige) eller +44 3333 00 90 35 (fr Storbritannien).

Anslut till presentationen.

Peabaktien

-2,40 SEK / 105,60 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2021  
Bokslutskommuniké 2021 4 februari 2022, kl 8.00
 
2022
 
Rapport för första kvartalet 2022 5 maj 2022
Årsstämma 2022 5 maj 2022
Rapport för andra kvartalet 2022 15 juli 2022
Rapport för tredje kvartalet 2022 28 oktober 2022

/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/bolagsinformation/investerare/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/bolagsinformation/investerare/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.