Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Foto: Mats Bakken

Delårsrapport: Trenden med en tudelad marknad fortsätter

– Trenden från det fjärde kvartalet fortsätter med en allt svagare bostadsmarknad. Däremot är investeringar kopplade till framför allt offentlig verksamhet på en stabil nivå. Orderingången var lägre än första kvartalet i fjol men vår orderstock är på en fortsatt god nivå, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Foto: Annika Persson

Presentation av Peabs delårsrapport jan-mar 2023

Den 4 maj 2023 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens.

Se den här

Peabaktien

+0,52 SEK / 46,42 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2023  
Årsstämma 4 maj 2023
Rapport för andra kvartalet 2023 14 juli 2023
Rapport för tredje kvartalet 2023 27 oktober 2023
2024  
Bokslutskommuniké 2023 2 februari 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023 April 2024

/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/bolagsinformation/investerare/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/bolagsinformation/investerare/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på:

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.