Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Photo: Markus Esselmark

Delårsrapport: Stabil inledning på året

– Vi inledde året i en fortsatt positiv riktning med ökningar i såväl omsättning och resultat som orderingång. Nivåerna på starter och försäljning av våra egenutvecklade bostäder var höga, samtidigt som vi har en fortsatt stark finansiell ställning. Händelser i omvärlden innebär dock att framtidsutsikterna blivit mer osäkra, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Presentation av Peabs rapport för det första kvartalet 2022

Den 5 maj 2022 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens.

Se den här.

Peabaktien

-0,60 SEK / 74,40 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter


2022
 
Årsstämma 2022 5 maj 2022
Rapport för andra kvartalet 2022 15 juli 2022
Rapport för tredje kvartalet 2022 28 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022 3 februari 2023
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 april 2023

/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/bolagsinformation/investerare/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/bolagsinformation/investerare/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: