Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Halvårsrapport: Stabilt första halvår

– Peab redovisar fortsatt tillväxt och ett förbättrat resultat efter det första halvåret 2022. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl, även om vi ser viss påverkan på rörelsemarginalen. Trots det alltjämt osäkra omvärldsläget har vi en hög orderingång, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Presentation av Peabs rapport för det andra kvartalet 2022

Den 15 juli 2022 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens.

Se den här.

Peabaktien

+0,20 SEK / 53,30 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter


2022
 
Rapport för tredje kvartalet 2022 28 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022 3 februari 2023
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 april 2023

/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/bolagsinformation/investerare/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/bolagsinformation/investerare/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: