Finansiella rapporter och presentationer

Peab publicerar sina delårsrapporter i februari, maj, juli och oktober. Årsredovisningen publiceras i april.

Dela det här på: