För ett liv i ljus och värme

Det är svårt att föreställa sig en vardag utan fri tillgång till el och energi. Skolor, arbetsplatser, bostäder, sjukhus och matbutiker – alla är beroende av el för att fungera.

Att arbeta med el och energi är komplext, eftersom alla projekt är unika. Peab har flertalet lösningar inom el och energi, där vi erbjuder ett helhetsperspektiv för att underlätta för dig som kund.

Vi levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för kraft- och distributionsnät på alla spänningsnivåer mellan 0,4 kV och 400 kV. I projektens tidiga skeden hjälper vi till med beredning och projektering, för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät.

Peab erbjuder även ett helhetskoncept för energioptimerade lösningar för fastigheter, infrastruktur, bygg och industri. Vi bidrar bland annat med energirådgivning, installation av energilösningar, informationshantering och visualisering av energiprofilen för specifika fastigheter. På så sätt hjälper vi kunder att få en smartare och mer kostnadseffektiv vardag.

Peab kan även leverera el- och värmeförsörjning till tillfälliga anläggningar och projekt. Dessa tillfälliga anläggningar som kräver el och värme kan exempelvis vara byggarbetsplatser eller festivalanläggningar. Vid större projekt, såsom tunnelbyggen, kan vi ta fram helhetslösningar för kraftförsörjning, belysning och betongvärme/kyla. Peab kan även förse projekt med vägbelysning och uthyrning av generatorer i olika storlekar.

Inom Peabkoncernen erbjuder dotterbolagen ATS Kraftservice, Glacell och Lambertsson helhetsperspektiv inom sina respektive områden. Det innebär att en enda leverantör kan bidra med kompetens hela vägen från start till mål.

Vindkraft – att bygga för miljön och framtiden

Vindkraften är en viktig del av Sveriges energisystem och för oss på Peab känns det viktigt att vara med och möjliggöra för ett förnyelsebart energislag.

ATS Kraftservice

ATS Kraftservice erbjuder tjänster inom kraft- och eldistributionsutbyggnad. Våra fyra specialistområden är; Beredning och projektering, utbyggnad av lokalnät, ställverk samt utbyggnad av region-och stamnät. 

atskraftservice.se

Glacell

Glacell  erbjuder helheten för dig som vill ha smarta energilösningar, lösningar som på riktigt bidrar till att din fastighet blir energieffektiv, attraktiv och framtidssäker.

glacell.se

Lambertsson

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa dig med att få alla bitar på plats, från minsta skruvdragare till marknadens största kranar.

lambertsson.com

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.