Vindkraft – att bygga för miljön och framtiden

Vindkraften är en viktig del av Sveriges energisystem och för oss på Peab känns det viktigt att vara med och möjliggöra för ett förnyelsebart energislag.

Att bygga vindkraft

Det är stora investeringar när en vindkraftspark ska etableras, parkerna är ofta stora och tekniska- och miljömässiga krav är högt ställda. Då krävs det en partner som har resurser och vet vad som krävs för att projektet ska bli klart i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet så kunden kan få intäkter på sin investering. Utifrån miljötillstånd och verksleverantörens krav måste utförandet av vägar och kranplaner optimeras för en fungerande anläggning. Samtidigt ska ingreppen i en ofta känslig miljö minimeras och övriga intressenters önskemål tas tillvara, till exempel markägarens. Det är också ofta långa vägsträckor som ska produceras på kort tid vilket kräver god planering och materiallogistik för att bli effektivt.

Vi på Peab har byggt vindkraftsparker sedan vindkraftsbyggnationen började ta fart på 1990-talet och har erfarenhet från i stort sett alla större leverantörer av vindkraftverk. Vår breda kompetens gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser oavsett projekt, och genom hela projektet.

Gällande fundament samarbetar vi med våra systerbolag Swerock om betongteknologi och leveranser av miljöoptimerad betong, samt med Peab Grundläggning och Peab Anläggningsteknik.

Elnätet och IKN är ju på sätt och vis det viktigaste i en vindkraftpark och kabeldragning har därför blivit en alltmer omfattande del av ett vindkraftprojekt. Vi på Peab utför såväl kabelleverans som förläggning och inkoppling av elnätet.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.