Så bygger vi framtiden

Att arbeta med miljövänliga material inom byggbranschen är en förutsättning om vi ska sänka våra koldioxidutsläpp och nå branschens klimatmål om att ha netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi på Peab med hållbara alternativ till insatsmaterial, såsom våra ECO-produkter; ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Ballast, ECO-Prefab och ECO-Stomme.

Miljövänliga insatsmaterial gör att vi på Peab kan bygga med ännu lägre klimatpåverkan och erbjuda mer hållbara lösningar till våra kunder. Genom att sänka våra koldioxidutsläpp, ta hänsyn till biologisk mångfald i utvinning av råvaror och framställningsprocesser, och agera lokalt och närproducerat tar vi vårt ansvar som framtidens samhällsbyggare.

Foto: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Dela det här på: