Flygplatser – för en närmare värld

Flygplatser utgör fortfarande ett viktigt nav för resandet, för export och import av varor men är också en plats för möten och kommersiell verksamhet.

Att utföra arbeten på flygplatser är ett avancerat arbete, då miljö- och säkerhetskraven är extremt höga. På befintliga flygplatser måste även den dagliga driften av flygplatsen hela tiden vara igång. För att projekten ska lyckas är hög kompetens och bred erfarenhet avgörande.

Peab bygger både nya flygplatser samt utför arbete på befintliga flygplatser. Peab har utfört banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige, både för Swedavia och för privatägda flygplatser. Vi har även stor erfarenhet av arbete som toppning av rullbana och beläggningsarbeten på uppställningsplatser.

De uppdrag som vi utför på flygplatser görs i stor utsträckning av Peabs dotterbolag Peab Asfalt och Peab Anläggning.

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

Peab ska vara klimatneutrala 2045, för att komma dit krävs ett engagerat och välplanerat innovationsarbete. Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Vi är övertygade om att innovation och teknisk utveckling gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utveckla egna ECO-produkter.

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: