Ett aktivt arbete med bullerskyddsåtgärder

Ljud och oväsen kan vara störande, och kan orsaka hörselskador hos människor som utsätts för dem. Därför är det viktigt att ta hänsyn till ljud och buller, dels vid själva utförandet av olika byggnadsprojekt, och dels för ljudnivån som kommer att fortlöpa när projektet är färdigställt, till exempel på järnvägsspår eller i arbetsmiljöer. I vissa arbeten finns det riktlinjer från myndigheter för vilka ljudnivåer som är tillåtna, till exempel vid bebyggelse i bostadsområden.

Peab arbetar aktivt med att minska ljudnivån i bullerutsatta eller bullerkänsliga miljöer. Vi tillämpar flera skyddsåtgärder i vårt arbete och de ser olika ut beroende på karaktären av våra uppdrag. Även de fordon och transporter som används inom vårt arbete är framtagna och utvecklas för att möta de växande kraven på mindre buller. 

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: