Logistiklösningar för alla byggprojekt

Logistik fyller en viktig funktion för att byggarbetsplatser och för att hela samhället ska kunna pågå utan hinder eller störningsmoment. På så sätt kan vi bedriva effektiva, hållbara och säkra arbetsplatser med hög trivsel för både medarbetare, samarbetspartners och byggprojektets omgivning.

I Peabkoncernen har vi logistikspecialister som kan hjälpa till med logistikplanering och genomförande i allt från mindre projekt till stora komplexa stadsutvecklingsprojekt i innerstadsmiljöer.

Peab har flera specialister och bred erfarenhet inom logistik. Vi erbjuder lösningar på logistiska utmaningar för trånga arbetsmiljöer, inom trafiken, icke-traditionella transportvägar, eller för stora servicebyggnader som tar emot stora flöden av varor och leveranser dagligen. Uppdrag som dessa ställer höga krav på teknisk kunskap och säkerhets- och arbetsmiljötänk. Till mindre projekt erbjuder vi också logistiklösningar, produkter och tjänster anpassade till projektets förutsättningar.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: