Peab är Nordens samhällsbyggare

Peab arbetar lokalt där kunderna finns och där människor lever sina liv. Varje dag bidrar våra 14 000 medarbetare genom fyra samverkande affärsområden till att bygga våra samhällen i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tillsammans bygger vi bostäder, skolor, äldreboenden, sjukhus, simhallar, muséer, kontor, flygplatser och hamnar. Vi bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och parker och mycket mer.

Tillsammans bygger vi bostäder, skolor, äldreboenden, sjukhus, simhallar, muséer, kontor, flygplatser och hamnar. Vi bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och parker och mycket mer.

Peab har bidragit till det närproducerade samhällsbygget i 65 år. Nu fortsätter resan. Långsiktigt och ansvarsfullt tar vi sats för framtiden. Och förbättrar vardagen där livet levs.

Vår mission - Vi förbättrar vardagen där livet levs.

Affärsidé

Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Positioner

Närproducerat samhällsbygge och Nordens samhällsbyggare.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga är Peabs grundmurade kärnvärden som verksamheten vilar på.

Våra mål

Peabkoncernen har fyra strategiska målområden.
Till varje strategiskt målområde kopplar vi ett eller flera mål. Samtliga mål avser inom vår bransch.

Mal-genomskinlig-text.png

Läs mer om våra mål och följ utvecklingen >>

Peabs styrkor gör oss unika

Fyra konkurrenskraftiga affärsområden

Peabs affärsmodell utgörs av fyra specialiserade affärsområden strukturerade efter respektive marknads förutsättningar samt indelade efter geografi och produktsegment.

Affärsområden i samverkan

 • Förvärvar
 • Utvecklar
 • Anlägger
 • Bygger
 • Avyttrar
 • Underhåller

Strategiska tillgångar och lokal närvaro

Våra medarbetare arbetar nära kunderna i det lokala samhället och tar så långt som möjligt vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och lokala underentreprenörer.

Hållbart erbjudande

Affärsområde Industri säkrar kritiska insatsvaror till koncernen - med lägre klimatavtryck.

Foto: Mats Bakken

God kundmix

Kunderna finns i hela Norden. Från den lilla inlandsorten i norr och kuststaden i väst till storstaden i söder. Varje kundprojekt syftar till att förbättra vardagen där människorna lever sina liv.

Foto: Peter Steen

Hög kompetens hos våra medarbetare

Peab finns i stora och små orter över hela Norden. Hos oss får våra medarbetare möjlighet att göra skillnad genom att bygga det lokala samhället på de orter där de bor och verkar.

Foto: Annika Persson

Unik företagskultur

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang bygger Peab. Utgångspunkten är våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga som hjälper oss att tillsammans bygga vår kultur och det vi brukar kalla för Peabandan.

Långsiktiga ägare

Långsiktiga och stabila storägare ger oss utrymme att nå uppsatta mål.

Bolagsstyrning

Information om:

 • bolagsstyrning, d.v.s de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget
 • styrelsen
 • ledande befattningshavare

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.