Om Peab

Vår verksamhet vilar på våra fyra affärsområden. Vart och ett av dem står på egna ben och har sina kunder. Men styrkan i vår affärsmodell – och därmed möjligheterna för oss att nå våra mål – ökar när de samverkar med varandra i förädlingskedjan. Det här är kärnan i vår modell och det som gör oss unika.

Foto: Jenny Blad

Lär känna oss

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden och 16.000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Photo: Annika Persson

För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Peab. Längst ner på sidan hittar du frågor, svar och användarguider.

Peabs hållbarhetsarbete

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge.

Bolagsinformation

Här har vi samlat information om affärsidé, våra mål, bolagsstyrning. Du hittar också allt för investerare, kunder och press och media.

Dela det här på: