Peab sextio år av samhällsbyggande

I mer än sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och ett av nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kontor, kultur- och idrottsarenor, bibliotek, stadshus, vägar, broar, parker – ja, hela samhällen - har under årens lopp sett dagens ljus tack vare Peab. Många människor har, kanske ens utan att veta om det, en relation till Peabs arbete. Det kan vara genom deras hem, deras arbetsplats, där barnen går i skolan eller där gamla mamma bor. För det är vi i Peab mycket stolta.

– Att Peab har blivit vad det är i dag – det är helt vår personals förtjänst. I Peab har vi alltid byggt vår framgång på duktiga och engagerade människor, säger Jesper Göransson VD i Peab.

– Genom att visa öppenhet och respekt skapade vi en stark gemenskap och en familjär känsla. Att bevara denna känsla har alltid varit mitt huvudsakliga mål när företaget vuxit. Det har varit grunden för att skapa bra arbetsplatser, nöjda kunder och en bra lönsamhet, säger Mats Paulsson, grundare.

Nu bygger Peab vidare. Det ligger i människans natur att ständigt bygga vidare och utveckla samhället. Trender, omvärldskrav, konjunktur kan variera. Våra konkurrenter sitter inte still. Kundernas krav är höga. Det sporrar oss och ger oss kraft att fortsätta framåt. När vi antar nya utmaningar och utvecklar vår verksamhet har vi vår fasta grund i våra kärnvärden – jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.

peab-60.png

Dela det här på:

Peabandan

Utan skickliga medarbetare inga högkvalitativa jobb. Och grunden för det är en god anda i företaget, en företagskultur som alla är med och bygger. Peabandans hörnstenar är våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Photo: Annika Persson

Mål, mission och affärsidé

Våra långsiktiga strategiska mål, tillsammans med våra fyra samverkande affärsområden, vår mission, affärsidé och kärnvärden bildar plattformen för vårt arbete.

Talbok

Ta del av Peabs första 50 år genom att lyssna till vår talbok. Du får höra om Peabandan, hur det är att jobba i Peab och ta del av många händelser som lett till att Peab är vad det är idag.