Mål, mission och affärsidé

Våra långsiktiga strategiska mål, tillsammans med våra fyra samverkande affärsområden, vår mission, affärsidé och kärnvärden bildar plattformen för vårt arbete.

Vår affärsidé

Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Vår mission - Vi förbättrar vardagen där livet levs.

Våra mål

Peabkoncernen har fyra strategiska målområden.
Till varje strategiskt målområde kopplar vi ett eller flera mål. Samtliga mål avser inom vår bransch.

Mal-genomskinlig-text.png

 • Nöjdaste kunderna

  - Nöjd-kund-index (NKI): > 75

 • Bästa arbetsplatsen

  - Employer Net Promoter Score (eNPS): > Benchmark
  - Nollvision, allvarliga olyckor: minskande trend

 • Mest lönsamma företaget

  - Rörelsemarginal: > 6%
  - Nettoskuldsättningsgrad, ggr: 0,3 - 0,7
  - Utdelning: > 50% av årets resultat

 • Ledande inom samhällsansvar

  - Koldioxidintensitet (egen produktion): 60% (reduktion till 2030)
  - Koldioxidintensitet (insatsvaror och köpta tjänster): 50% (reduktion till 2030)
  - Jämställd rekrytering: Andel kvinnor alltid över utbildningsmarknaden

Läs mer om våra mål och följ utvecklingen.

Peabandan

Utan skickliga medarbetare inga högkvalitativa jobb. Och grunden för det är en god anda i företaget, en företagskultur som alla är med och bygger. Peabandans hörnstenar är våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället. I hela Norden. Vi kallar det Närproducerat samhällsbygge.

Dela det här på: